Hlavní obsah

tant [tɑ̃]

Příslovce

 1. tak, tolikvyjadřuje intenzituIl vous a tant aimé.On vás tak miloval.
 2. tolikvyjadřuje množstvítant de foistolikrát
 3. (un) tant soit peu (aspoň) trošku
 4. tant s'en faut zdaleka ne, ba (právě) naopakTant il est vrai que...Vždyť...faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...
 5. tolik a toliktant pour centtolik a tolik procent
 6. le tant tolikátého a tolikátého toho dne v měsíci
 7. tant et plus hodně, mnoho, často
 8. tant... tant... jaký... takový...nejčastěji s valoirTant vaut l'instituteur, tant vaut l'enseignement.Jaký učitel, taková výuka.
 9. tant... que tak... jak(o)...
 10. tant... que... jak... tak...
 11. tant bien que mal jakžtakž, jak se
 12. Tant pis pour toi.Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.Tant mieux !Výborně!, Tím líp!, Sláva!Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

Přídavné jméno

 • tant que dokud, pokudSortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

Vyskytuje se v

falloir: tant s'en fautani zdaleka (ne)!, ale kdepak!, právě naopak!

peu: tant soit peujen trochu

pis: tant pistím hůř, tak ať, co se dá dělat

tel: en tant que teljako takový

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

tente: planter sa tenterozbít stan

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

dresser: dresser une tentepostavit stan

mieux: tant mieuxtím lépe

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

naplat: co naplattant pis, que faire, (il n'y a) rien à faire

procento: tolik a tolik procenttant pour cent

stan: postavit stanmonter une tente

stan: rozbít stanplanter sa tente

trochu: aspoň trochu(un) tant soit peu

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

jako: pracovat jako tlumočníktravailler comme/en tant qu' interprète

postavit: postavit stanmonter/planter une tente

škoda: tím hůř pro tebe Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

záležet: Na tom nezáleží.Tant pis., Peu importe., (Il) n'importe.

dosáhnout: Kam oko dosáhlo.Tant que vue pouvait s'étendre.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.