Hlavní obsah

tant [tɑ̃]

Příslovce

 1. tak, tolikvyjadřuje intenzituIl vous a tant aimé.On vás tak miloval.
 2. tolikvyjadřuje množstvítant de foistolikrát
 3. (un) tant soit peu (aspoň) trošku
 4. tant s'en faut zdaleka ne, ba (právě) naopakTant il est vrai que...Vždyť...faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...
 5. tolik a toliktant pour centtolik a tolik procent
 6. le tant tolikátého a tolikátého toho dne v měsíci
 7. tant et plus hodně, mnoho, často
 8. tant... tant... jaký... takový...nejčastěji s valoirTant vaut l'instituteur, tant vaut l'enseignement.Jaký učitel, taková výuka.
 9. tant... que tak... jak(o)...
 10. tant... que... jak... tak...
 11. tant bien que mal jakžtakž, jak se
 12. Tant pis pour toi.Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.Tant mieux !Výborně!, Tím líp!, Sláva!Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

Přídavné jméno

 • tant que dokud, pokudSortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

Vyskytuje se v

peu: tant soit peujen trochu

pis: tant pistím hůř, tak ať, co se dá dělat

tant: (un) tant soit peu(aspoň) trošku

tel: en tant que teljako takový

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

tente: planter sa tenterozbít stan

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

dresser: dresser une tentepostavit stan

mieux: tant mieuxtím lépe

naplat: tant pis, que faire, (il n'y a) rien à faireco naplat

procento: tant pour centtolik a tolik procent

stan: monter une tentepostavit stan

trochu: (un) tant soit peuaspoň trochu

dát se: Tant pis.Nedá se nic dělat.

jako: travailler comme/en tant qu' interprètepracovat jako tlumočník

postavit: monter/planter une tentepostavit stan

škoda: Tant pis pour toi.tím hůř pro tebe Tvoje škoda.

záležet: Tant pis., Peu importe., (Il) n'importe.Na tom nezáleží.

dosáhnout: Tant que vue pouvait s'étendre.Kam oko dosáhlo.

džbán: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

utrhnout se: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

falloir: tant s'en fautani zdaleka (ne)!, ale kdepak!, právě naopak!