Hlavní obsah

tolik

Příslovce

  1. (o množství) čeho autant de qqch
  2. tolik - kolik (tak mnoho - kolik) autant de... que de
  3. tolik a tolik (nedefinované množství, číslo ap.) tant
  4. (tak mnoho) tellement, tant

Vyskytuje se v

procento: tolik a tolik procenttant pour cent

stejně: stejně tolik jakoautant que

hlava: Kolik hlav, tolik rozumů.Autant d'hommes, autant d'avis.

kolik: kolik hlav, tolik rozumůautant d'hommes, autant d'avis