Hlavní obsah

hlava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část těla) tête fhovor. caboche f, boule fBolí mě hlava.J'ai mal à la tête.(souhlasné) přikývnutí hlavousigne m affirmatif de la tête
  2. (mysl) tête f, esprit m
  3. (rozum, soudnost) tête f, esprit mhlava otevřenáesprit m éveillé
  4. (vůle) tête f(umíněnost) entêtement mvzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête
  5. (paměť) tête f, mémoire f
  6. (osoba, jedinec) tête f, personne f, individu m
  7. (vedoucí osobnost) tête f, cerveau m, chef mhlava státuchef m de l'État
  8. (život) tête f, vie f, cou m
  9. (tvar podobný hlavě) tête ftech. moyeu m

Vyskytuje se v

padlý: padlý na hlavuhloupý piqué/-ée, bouché/-ée (à l'émeri)

vrtat: vrtat hlavoupůsobit starosti trotter dans la tête/cervelle

bolest: bolest hlavymal de tête

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

chomout: strčit hlavu do chomoutuse mettre la corde au cou

k, ke, ku: od hlavy k patědes pieds à la tête, de la tête aux pieds

klobouk: nechat (si) klobouk na hlavěrester couvert

kočičí: kočičí hlavypavés arrondis

myšlenka: Myšlenka, která probleskne hlavou.Idée qui traverse l'esprit.

nad, nade: mít čeho až nad hlavuen avoir par-dessus la tête de qqch

navrch: oči navrch hlavyles yeux hors de la tête

otevřený: hlava otevřenáesprit éveillé

pata: od hlavy k patědes pieds à la tête

plést: plést komu hlavutourner la tête à qqn

pokynutí: pokynutí hlavysigne de tête

pokyvovat: pokyvovat hlavou'hocher la tête

pokyvovat: souhlasně pokyvovat hlavoufaire oui de la tête

rodina: hlava rodinychef de famille

rozbít: rozbít si hlavus'ouvrir le crâne

řezat: řezat koho hlava nehlavafrapper qqn d'estoc et de taille

stát: hlava státuchef de l'État

střežit: střežit koho/co jako oko v hlavěveiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeux

těžký: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

kývat: kývat hlavouhocher la tête

točit se: Točí se mi hlava.J'ai la tête qui tourne.

zakroutit: zakroutit pochybovačně hlavousecouer la tête en signe de doute

zavrtět: zavrtět hlavouna znak souhlasu i nesouhlasu hocher la tête

bouchat: bouchat hlavou do zdi zoufalstvím, nerozhodnostíse taper la tête contre le mur

brouk: nasadit brouka do hlavymettre la puce à l'oreille

hlídat: hlídat koho jako oko v hlavěêtre aux petits soins de qqn

horký: mít horkou hlavuavoir la tête chaude

chladný: zachovat chladnou hlavugarder la tête froide

chodit: chodit s hlavou v oblacíchêtre dans les nuages

klidný: s klidnou hlavouà tête reposée

kolik: kolik hlav, tolik rozumůautant d'hommes, autant d'avis

kulka: vpálit si kulku do hlavyse tirer une balle dans la tête

kulka: prohnat komu kulku hlavouloger une balle dans la tête de qqn

lámat: lámat si hlavuse creuser la tête

namlátit: expr. namlátit komu co do hlavyenfoncer qqch à qqn dans la tête, fourrer qqch dans la tête de qqn

napravit: napravit komu hlavufaire entendre raison à qqn

nasadit: nasadit komu brouka do hlavymettre la puce à l'oreille à qqn

omlátit: omlátit komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

oprátka: strkat hlavu do oprátkyse mettre la corde au cou

otlouct: expr. otlouci komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otřískat: otřískat komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

pata: prohlížet si koho od hlavy až k patěregarder qqn des pieds à la tête

pata: nemít hlavu ani patuêtre sans queue ni tête, n'avoir ni rime ni raison

pilina: mít v hlavě pilinyn'avoir rien dans la tête

poplést: poplést komu hlavufaire tourner la tête de qqn, entêter qqn

porazit: porazit koho na hlavubattre qqn à plate(s) couture(s)

pořádek: nemít to v hlavě v pořádkuavoir le cerveau malade

postavit: postavit co na hlavumettre qqch à l'envers

postavit: postavit si hlavus'obstiner

pozvednout: pozdvihnout hlavurelever la tête

prohlédnout: prohlédnout (si) koho od hlavy po patyexaminer qqn de la tête aux pieds

proletět: proletět hlavou o myšlence ap.traverser l'esprit

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš.Il ne faut pas donner de la tête contre un mur.

přerůst: přerůst komu přes hlavuavoir le dessus sur qqn

pštros: Strká hlavu do písku jako pštros.Il fait l'autruche., Il cache la tête comme une autruche.

ryba: Ryba páchne od hlavy.C'est par la tête que le poisson pourrit.

skopový: hanl. hlava skopovátête de lard

sláma: mít v hlavě slámuavoir un pois chiche dans la tête

srovnat: srovnat si myšlenky v hlavěmettre de l'ordre dans ses idées

stoupat: Víno mu stoupá do hlavy.Le vin lui monte à la tête.

střecha: nemít střechu nad hlavouêtre sans toit

svěšený: jít se svěšenou hlavoumarcher la tête basse

víc: Víc hlav víc ví.Deux avis valent mieux qu'un.

vlásek: nezkřivit ani vlásek na hlavě komune pas toucher à un cheveu de qqn

vyhnat: vyhnat komu co z hlavychasser qqch de la tête de qqn

vysoko: nosit hlavu vysokopavaner

z, ze: Nejde mu to z hlavy.Cela le travaille.

z, ze: To nemá ze své hlavy.Ce n'est pas de lui.

zamotat: expr. zamotat komu hlavudonner du fil à retordre à qqn

zatočit se: Zatočila se mu hlava.La tête lui a tourné.

zkřivit: nezkřivit komu ani vlásek na hlavěne pas toucher à un cheveu de qqn

zmást: zmást komu hlavufaire perdre la tête à qqn

ztratit: ztratit hlavuperdre la tête

zvednout: zvednout hlavudresser la tête

bile: se faire de la biledělat si těžkou hlavu, lámat si hlavu

chef: chef de l'Étathlava státu

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

crosse: crosse de pistonkřížová hlava, křižák

état: chef d'Étathlava státu

éveillé: esprit éveilléhlava otevřená

hochement: hochement de têtepotřásání/pokyvování/kývání/vrtění hlavou

par: passer par la têtejít hlavou

perdre: perdre la têteztratit hlavu, zbláznit se

queue: sans queue ni têtebez hlavy a paty

sang-froid: garder son sang-froidzachovat si chladnou hlavu