Hlavní obsah

postavit

Vyskytuje se v

kulisa: postavit kulisyplanter les décors

postavit se: postavit se na špičkyse hausser sur la pointe des pieds

postavit se: postavit se do řadys'aligner

stan: postavit stanmonter une tente

čaj: postavit na čajfaire bouillir l'eau pour du thé

piedestal: postavit koho na piedestalmettre qqn sur un piédestal

postavit se: postavit se komu do cestyse mettre en travers du chemin

postavit se: postavit se na zadní (nohy)se dresser sur ses ergots

pranýř: postavit koho na pranýřmettre qqn au pilori

mettre: se mettre deboutpostavit se

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

planter: venir se planter devant/en face de qqnpostavit se před koho a nehnout se

dresser: dresser une tentepostavit stan

autel: placer qqn sur un autelpostavit koho na piedestal

barrage: faire barrage à qqn/qqchzatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemu

chemin: se mettre sur le chemin de qqnpostavit se komu do cesty

front: faire frontčelit, postavit se na odpor

mur: coller qqn au murpostavit ke zdi koho

personne: payer de sa personneosobně se angažovat, postavit se čelem

remettre: remettre qqn sur piedznovu postavit na nohy koho