Hlavní obsah

představit

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. figure-toi, figurez-vous, imagine-toi, imaginez-vous

asociace: asociace představassociation des idées

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

dovést: iron. To si dovedu představit.Je vois ça d'ici.

představit si: iron. To si dovedu představit.Je vois ça d'ici.

compte: hovor. Vous vous rendez compte !No představte si!, Jen si to představte!