Hlavní obsah

uvést

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodumettre en route

pohotovost: uvést koho do pohotovostimettre qqn en garde

pohyb: uvést co do pohybumettre qqch en mouvement

pochybnost: uvést v pochybnostmettre en cause

provoz: uvést do provozumettre en marche/service

rozpaky: uvést koho do rozpakůmettre/plonger qqn dans l'embarras

scéna: uvést na scénumettre en/sur la scène

záhlaví: uvést v záhlavímettre en exergue

známost: uvést ve všeobecnou známostrendre public

débuter: být uveden do společnostidébuter dans le monde

état: uvést do pořádku, připravit, přichystatmettre en état

induire: uvést koho v omylinduire qqn en erreur

jour: vyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat comettre à jour qqch

mettre: uvést do oběhumettre en circulation

objecter: uvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzeníobjecter de bonnes raisons à un argument

pratique: uvést do praxemettre en pratique

service: uvést do provozumettre en service

vedette: být uveden velkým písmem/na předním místě v divadelním programuavoir la vedette

citer: uvést příkladciter un exemple

figurer: Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.Son nom ne figure pas sur la liste.

marcher: uvést stroj do chodufaire marcher une machine

cause: uvést v pochybnost, zpochybnitmettre en cause

liste: = odmítnout uvést své telefonní číslo v seznamuêtre sur (la) liste rouge

orbite: uvést politika na scénumettre sur orbite un homme politique

rail: uvést na správnou cestumettre sur les rails

uvést: uvést pramenciter la source