Hlavní obsah

entrer [ɑ̃tʀe]

Intranzitivní sloveso

  1. vstoupit do místnosti, do rodiny ap., vejít, vkročitmístně i časověentrer dans l'eauvlézt do vody
  2. vejít se, vlézt se do čeho, pojmoutUne épine lui est entrée dans le pied.Vrazil si trn do nohy.
  3. vjet, vplou(va)t o dopravním prostředkuLe vent entre par la fenêtre.Oknem fouká.
  4. vstoupit do služby, do strany, do děje ap.
  5. připojit se, dát se
  6. začí(na)t, zahájitentrer dans l'âge mûrdosáhnout zralého věku
  7. entrer en začít, zahájit, vstoupit doentrer en convalescencezahájit rekonvalescenciL'eau entre en ébullition.Voda začíná vařit.

Vyskytuje se v

chair: entre cuir (peau) et chairpod kůží

ciel: entre ciel et terremezi nebem a zemí

dent: entre les dentsv zubech, mezi zuby

entre: entre autresmimo jiné, kromě jiného

entrée: entrée dans/àvstup, vstoupení do strany ap.

entrer: entrer enzačít, zahájit, vstoupit do

parenthèse: entre parenthèses, par parenthèsemimochodem

temps: entre tempszatím, mezitím

apprentissage: entrer en apprentissagejít do učení

concurrence: entrer en concurrence avec qqnkonkurovat komu, soutěžit s kým

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

gouvernement: entrer au gouvernementvstoupit do vlády

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

action: entrer en actionzasáhnout do činnosti

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

confronter: confronter les témoins entre euxzkonfrontovat svědky mezi sebou

dictionnaire: entrée d'un dictionnaireheslo ve slovníku

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

sonner: Entrez sans sonner.Vstupte bez zvonění.

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

couvent: entrer au couventvstoupit do kláštera

cul: avoir le cul entre deux chaisessedět (zadkem) na dvou židlích

danse: entrer dans la dansevložit se do věci

départ: faire le départ entre qqch et qqchrozlišovat mezi čím a čím

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

doigt: filer entre les doigts de qqnproklouznout komu mezi prsty

fromage: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle když začíná být uvolněná atmosféra

griffe: être entre les griffes de qqnbýt ve spárech koho

ligne: entrer en ligne de comptepřicházet v úvahu

loup: entre chien et loupza soumraku

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

nager: nager entre deux eauxsedět na dvou židlích

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

planche: être (cloué) entre quatre planchesbýt na prkně mrtvý

poire: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle ve vhodnou chvíli

torchon: Entre eux, le torchon brûle.Mezi nimi to neklape.

transe: entrer en transerozčilit se

autre: entre autresmezi jinými