Hlavní obsah

mettre [mεtʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. qqch položit, klást, postavit co kamJe n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovekmettre qqn en colèrerozzlobit koho
 2. qqn/qqch přivést, dovést, dát koho/co kammettre en placeuklidit, uložit, umístitmettre qqn en prisondát koho do vězenímettre de l'argent en réserveukládat penízemettre en circulationuvést do oběhu
 3. qqch à qqn obléci, nasadit komu co klobouk ap.
 4. qqch obléct si, vzít si na sebe co
 5. nosit, způsobit, udělatmettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu
 6. napsat, složit peníze na účet ap.
 7. mettons que... hovor.dejme tomu, že...
 8. hovor.dá(va)t
 9. mettre à niveau výp.upgradovat, nainstalovat novější verzi

Sloveso zvratné

 1. se mettre postavit se, posadit se, dostat se kamse mettre à tableposadit se ke stolu
 2. se mettre ve spojení s abstraktní situací nebo blíže neurčeným místemdostat se, dát sese mettre au service de qqndát se do služeb kohose mettre avec qqnžít, držet s kým
 3. se mettre zaujmout pozicise mettre à genouxkleknout sise mettre deboutpostavit se
 4. se mettre týká se fyzického nebo psychického stavuse mettre d'accorddohodnout sese mettre en colèrerozzlobit se
 5. se mettre en qqch dát se, vydat se do čehose mettre en marcherozjet se
 6. se mettre à (faire) qqch dát se, pustit se do čeho

Vyskytuje se v

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

avant: mettre qqch en avantargumentovat čím

bas: mettre qqn/qqch baspoložit koho/co na zem

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

boîte: mettre qqn en boîtevysmívat se komu, dělat si z koho blázny

condition: mettre en conditionzpracovat propagandou

doute: mettre qqch en doutezpochybnit co

examen: mise en examenobvinění

fin: mettre fin àqqch skončit, ukončit co, skoncovat s čím

martel: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

mettre: mettons que...dejme tomu, že...

mise: mise en scènerežie, výprava

œuvre: mettre en œuvrepoužít čeho, upotřebit, uplatnit co

panier: mettre au panierhodit do koše

place: mise en placeumístění, usazení, uložení

pli: mise en plisvodová ondulace

profit: mettre à profitvyužít co/čeho, zužitkovat co

route: mettre en routespustit, uvést do chodu stroj ap.

sommeil: mettre qqch en sommeildočasně zastavit co

valeur: mettre qqch en valeurzhodnotit, valorizovat majetek, zúrodnit pozemek ap., přen. uplatnit vlohy ap., zdůraznit co

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bout: hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

califourchon (à): se mettre à califourchonsednout si rozkročmo

cap: mettre le cap sur qqchnabrat kurz na co

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

charge: mettre une batterie en chargenabí(je)t baterii

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

code: mettre en code(za)kódovat

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

contribution: mettre qqn à contributionvyuží(va)t služeb koho

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

défaut: mettre qqn en défautpřivést koho do úzkých, oklamat koho

déroute: mettre l'ennemi en dérouterozprášit nepřítele, obrátit nepřítele na útěk

désordre: mettre du désordre en qqchudělat v čem nepořádek

diapason: se mettre au diapason de qqnpřizpůsobit se komu

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

épreuve: mettre qqn/qqch à l'épreuvepodrobit zkoušce, vyzkoušet koho/co

état: mettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat

évidence: mettre qqch en évidencejasně ukázat, ozřejmit co

exquis: mets exquislahodné jídlo

fard: se mettre du fardnalíčit se

feu: mettre le feu à qqchzapálit, podpálit co

gage: mettre qqch en gagezastavit co v zastavárně ap.

genou: se mettre à genouxpokleknout

gueule: s'en mettre plein la gueulenacpat se, nabažit se

impossibilité: mettre qqn dans l'impossibilité de faire qqchznemožnit komu co

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

marche: se mettre en marcherozběhnout se, rozjet se

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

montre: mettre sa montre à l'heurenařídit hodinky

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

pratique: mettre en pratiqueuvést do praxe

accent: mettre l'accent surqqch klást důraz na co, zdůrazňovat co

rapport: se mettre en rapport avec qqnzkontaktovat koho

rebut: mettre qqch au rebuthodit co do smetí

réfrigérateur: mettre qqch dans le réfrigérateurdát co do ledničky

rein: mettre à qqn l'épée dans les reinsnasadit komu nůž na krk

relief: mettre qqch en reliefzdůraznit, vyzdvihnout, podtrhnout co

réserve: mettre qqch en réservedávat stranou, ukládat co

rouleau: rouleau à mise en plisnatáčka na vlasy

scène: mettre en scène(z)inscenovat, (z)režírovat

secret: mettre qqn dans le secretzasvětit koho do tajemství

service: mettre en serviceuvést do provozu

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

testament: mettre qqn sur son testamentpamatovat na koho v závěti

travail: se mettre au travaildát se do práce

veilleuse: mettre qqch en veilleuseztlumit, přen. oslabit, omezit, přibrzdit, zredukovat co

vente: mettre qqch en ventedát co do prodeje

virgule: mettre une virguleudělat čárku

volant: se mettre au volantposadit se za volant

aplikace: mise en application d'une théorie éprouvéeaplikace ověřené teorie

aplikovat: mettre une théorie en applicationaplikovat teorii

boj: mettre hors de combatvyřadit z boje

bokem: mettre qqch de côtédát (si) co bokem

čárka: mettre une virguleudělat čárku

dítě: mettre un enfant au mondepřivést dítě na svět porodit

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

gala: se mettre sur son trente et unexpr. hodit se do gala

graficky: mettre en graphiquegraficky znázornit

hlasovat: mettre qqch aux voixdát hlasovat o čem

hlava: se mettre qqch dans la/en têtevzít si co do hlavy

chládek: mettre qqn au fraisdát koho do chládku do vězení

chod: mettre en routeuvést do chodu

chomout: se mettre la corde au coustrčit hlavu do chomoutu

jasně: mettre qqch en évidencejasně ukázat co ozřejmit

karanténa: mettre qqn en quarantainedát koho do karantény

kauce: mettre qqn en liberté sous cautionpropustit koho na kauci

křížem: mettre en croixdát křížem

kutě: aller/se mettre au plumardjít na kutě

láhev: mise en bouteillesstáčení do lahví

myšlenka: mettre ses idées en ordreuspořádat si myšlenky

nahý: se mettre nuvysvléknout se do naha

nasadit: mettre les menottes à qqnnasadit komu pouta

obálka: mettre une lettre sous enveloppedát dopis do obálky

oběh: mettre en circulationdát do oběhu

osolit: zvýšit rychlost auta appuyer sur le champignon, mettre la sauce, zesílit zvuk monter le sonosolit (to)

paráda: mettre qqn/qqch au creusetvzít koho/co do parády

past: mettre l'appât à un piègedát návnadu do pasti

plyn: mettre les gaz, appuyer sur l'accélérateurpřidat plyn

pohodlí: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí

pohotovost: mettre qqn en gardeuvést koho do pohotovosti

pohyb: mettre qqch en mouvementuvést co do pohybu

pochod: se mettre en marchedát se na pochod

pochybnost: mettre en causeuvést v pochybnost

položit: mettre l'accent sur qqchpoložit důraz na co

posadit se: se mettre à tableposadit se ke stolu

postavení: mise de qqn hors la loipráv. postavení koho mimo zákon

potrestat: mettre un enfant en pénitencepotrestat dítě

pouto: mettre les menottes à qqnnasadit komu pouta

práce: se mettre au travaildát se do práce

praxe: mise en application d'une loipoužití zákona v praxi

prodej: mettre qqch en ventedát co do prodeje

propustit: mettre en libertépropustit na svobodu

prostředek: mettre en jeu toutes ses ressources(vy)užít všech (dostupných) prostředků

provoz: mettre en marche/serviceuvést do provozu

aktualizace: procéder à la mise à jour du logicielprovést aktualizaci softwaru

budík: mettre le réveil à sept heuresnařídit/natáhnout budík na sedm hodin

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

klatba: frapper qqn d'anathème, mettre qqn au bandát koho do klatby

který: Tu mets quelle robe ?Které šaty si vezmeš?

místo: mettre à la première placedát na první místo

na: mettre un livre sur la tablepoložit knihu na stůl

nahodit: mettre un moteur en marchenahodit motor

naplocho: mettre qqch à platpoložit co naplocho

noviny: mettre qqch dans un journaldát co do novin

obléct: mettre son manteauobléci si kabát

brouk: mettre la puce à l'oreillenasadit brouka do hlavy

černý: tirer dans le mille, faire mouche, mettre dans le noirtrefit se do černého

dát: mettre qqch sous clédát co pod zámek

dílo: mettre la main à la pâtepřiložit ruku k dílu

dlažba: mettre qqn sur le pavévyhodit koho na dlažbu

dveře: mettre qqn à la portevyhodit koho ze dveří

hanba: mettre qqn au piquetposlat koho na hanbu

klacek: mettre des bâtons dans les roues à qqnházet komu klacky pod nohy

kotva: mettre les bouts/les voiles, lever l'encre, lever le camppřen. expr. zvednout kotvy

kůlnička: mettre qqch en capilotadeudělat z čeho kůlničku na dříví

led: mettre qqch au placard/en sommeildát co k ledu

nahrabat si: mettre du foin dans ses bottesnahrabat si jmění

naruby: mettre tout sens dessus dessousobrátit vše naruby

nic: Soudain elle s'est mise à pleurer.Z ničeho nic se dala do pláče.

nůž: mettre le couteau sous la gorge de qqnnasadit komu nůž na krk

obrátit: retourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessousobrátit dům vzhůru nohama

oheň: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.