Hlavní obsah

sommeil [sɔmεj]

Podstatné jméno mužské

  1. spánekJ'ai sommeil.Chce se mi spát.avoir sommeilbýt ospalýsommeil hivernalzimní spánek
  2. ospalost

Vyskytuje se v

sommeil: mettre qqch en sommeildočasně zastavit co

céder: céder au sommeilpodlehnout spánku

envahir: Le sommeil m'envahit.Jde na mne spaní.

paisible: sommeil paisibleklidný spánek

succomber: succomber au sommeilpodlehnout spánku

plomb: sommeil de plombhluboký spánek

nemoc: maladie du sommeilspavá nemoc

ospalý: avoir sommeilbýt ospalý

sopka: volcan en sommeilspící sopka

spánek: sommeil hivernalzool. zimní spánek

spavý: maladie du sommeilmed. spavá nemoc

tvrdý: sommeil lourdtvrdý spánek

věčný: sommeil éternelvěčný spánek

hluboký: sommeil profondhluboký spánek

led: mettre qqch au placard/en sommeildát co k ledu

přetrhnout: tirer qqn du sommeil, arracher qqn au sommeilpřetrhnout komu spaní