Hlavní obsah

céder [sede]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqn postoupit, přepustit, přenech(áv)at co komucéder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo
  2. à qqn/qqch ustoupit, vyhovět, podlehnout komu/čemucéder au sommeilpodlehnout spánku

Intranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

force: céder à la forceustoupit násilí

pas: céder le pas à qqndát přednost, ustoupit komu i přen.

přednost: Cédez le passage !Dej přednost v jízdě!

céder: céder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo