Hlavní obsah

livrer [livʀe]

Vyskytuje se v

livrer: se livrerà qqn/qqch vyd(áv)at se, vzdá(va)t se komu/čemu

cuir: livre relié en cuirkniha vázaná v kůži

cuisine: livre de cuisinekuchařka kniha

emboîter: emboîter un livrevlepit brožovanou knihu do vazby

gros: gros livretlustá kniha

livre: livre de chevetoblíbená kniha

passage: livrer passage à qqnnechat projít koho, umožnit průchod komu

recette: livre de recetteskuchařka kniha

touffu: livre touffukniha přeplněná detaily

des: un livre, des livreskniha, knihy blíže neurčené

superposer: superposer des livresskládat knihy na sebe

pâlir: pâlir sur les livresbýt zahrabán v knihách

pilon: mettre un livre au pilondát knihu do stoupy

bitva: livrer bataillesvést bitvu

dodat: livrer une commandedodat objednané zboží

evidence: (livres de) comptabilité ekon. účetní evidence

kniha: livre numériqueelektronická kniha

kůže: livre relié en cuirkniha vázaná v kůži

libra: livre sterlinglibra šterlinků

lodní: journal /livre /carnet de bordlodní deník

nemilost: livrer qqn à la merci de qqnvydat koho komu na milost a nemilost

objednávka: livrer une commande à domiciledodat objednávku do bytu

pozemkový: livres foncierspozemkové knihy

prémie: livre-cadeau knižní prémie

projet: livrer passage à qqnnechat projet koho

projít: livrer passage à qqnnechat projít koho

příloha: supplément illustré d'un livreobrazová příloha knihy

účetní: livre comptable/de comptesúčetní kniha

vázaný: livre relié en cuirkniha vázaná v kůži

veletrh: salon du livreknižní veletrh

být: Ce livre est à moi.Ta kniha je má.

který: Tu veux lequel de ces livres ?Kterou z těch knížek chceš?

na: mettre un livre sur la tablepoložit knihu na stůl

svůj, svá, své, svoje: Je lui donne mon livre.Dám mu svou knihu.

plen: livrer qqch au pillagedát co v plen