Hlavní obsah

passage [pɑsaʒ]

Vyskytuje se v

clouté: passage cloutéoznačený přechod pro chodce tzv. knoflíky, nebo pruhy

interdit: passage interditprůchod zakázán

niveau: passage à niveauželezniční přejezd

tabac: passage à tabacnakládačka, nářez, výprask

vide: passage à videvolnoběh motoru ap.

barrer: barrer le passage à qqnzastoupit komu cestu, stát komu v cestě

piéton: passage pour piétonspřechod pro chodce

chodec: přechod pro chodcepassage (pour) piétons

pasáž: projít pasážíprendre un passage

pasažér: černý pasažérpassager clandestin, resquilleur

prodrat: prodrat (si) cestuse frayer un passage

projet: nechat projet koholivrer passage à qqn

projít: nechat projít koholivrer passage à qqn

přednost: Dej přednost v jízdě!Cédez le passage !

přechod: přechod pro chodcepassage piétons/clouté

přechod: hraniční přechodpassage de frontière

přechod: přechod přes kolejepassage à niveau

přechod: ilegální přechod hranicpassage clandestin de la frontière

přelétavý: přelétaví ptácioiseaux de passage

pták: tažný ptákoiseau de passage

spolujezdec: sedadlo spolujezdcesiège du passager

štěstí: pomíjivé štěstíbonheur passager

zabezpečený: žel. zabezpečený přejezdpassage protégé

železniční: železniční přejezdpassage à niveau

černý: černý pasažérpassager clandestin

nechráněný: nechráněný přejezdpassage sans barrière

uvolnit: Uvolněte cestu!Dégagez le passage !

balvan: být komu balvanem v cestěencombrer le passage de qqn