Hlavní obsah

passage [pɑsaʒ]

Vyskytuje se v

passage: de passagepřechodný, chvilkový

interdit: passage interditprůchod zakázán

niveau: passage à niveauželezniční přejezd

tabac: passage à tabacnakládačka, nářez, výprask

vide: passage à videvolnoběh motoru ap.

barrer: barrer le passage à qqnzastoupit komu cestu, stát komu v cestě

piéton: passage pour piétonspřechod pro chodce

chodec: passage (pour) piétonspřechod pro chodce

pasáž: prendre un passageprojít pasáží

pasažér: passager clandestin, resquilleur černý pasažér

prodrat: se frayer un passageprodrat (si) cestu

projet: livrer passage à qqnnechat projet koho

projít: livrer passage à qqnnechat projít koho

přednost: Cédez le passage !Dej přednost v jízdě!

přechod: passage piétons/cloutépřechod pro chodce

přelétavý: oiseaux de passagepřelétaví ptáci

pták: oiseau de passagetažný pták

spolujezdec: siège du passagersedadlo spolujezdce

štěstí: bonheur passagerpomíjivé štěstí

zabezpečený: passage protégéžel. zabezpečený přejezd

železniční: passage à niveauželezniční přejezd

černý: passager clandestin, resquilleur černý pasažér

nechráněný: passage sans barrièrenechráněný přejezd

uvolnit: Dégagez le passage !Uvolněte cestu!

balvan: encombrer le passage de qqnbýt komu balvanem v cestě

clouté: passage cloutéoznačený přechod pro chodce tzv. knoflíky, nebo pruhy