Hlavní obsah

morceau [mɔʀso]

Podstatné jméno mužské

  1. kus, kousek
  2. úryvek literárního dílamorceaux choisisantologie, výbor z literárního díla
  3. hud.skladba, kus

Vyskytuje se v

bas: bas morceaux horší (přední) maso

sucre: sucre en morceauxkostkový cukr

coudre: coudre deux morceaux de tissusešít dva kousky látky

casser: casser le morceaukápnout božskou

cucek: déchirer en (petits) morceauxroztrhat na cucky

cukr: sucre en morceauxkostkový cukr

kostka: morceau de sucrekostka cukru

kostkový: sucre en morceauxkostkový cukr

rozbít: mettre qqch en morceauxrozbít co na kousky

skladba: morceau à quatre mains(klavírní) skladba pro čtyři ruce

útržek: morceau de journalútržek novin

kus: pièce de théâtre/morceau de musiquedivadelní/hudební kus

padrť: réduire en miettes, briser en mille morceauxrozbít na padrť

kápnout: casser le morceaukápnout božskou

sousto: gros morceau přen. tučné sousto přínos, zisk

morceau: morceaux choisisantologie, výbor z literárního díla