Hlavní obsah

part [paʀ]

Podstatné jméno ženské

 1. podíl, díl, částavoir part à qqchmít podíl, podílet se na čemfaire part à deuxrozdělit sePart à deux !Fifty fifty!
 2. účastprendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čempour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám
 3. faire la part de qqch počítat s čím, přihlížet k čemu
 4. část, díl, kus
 5. strana, směrde part et d'autrez obou stran, na obou stranách
 6. d'autre part mimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty
 7. příslovečné určení místanulle partnikdeautre partjinde, jinamquelque partněkde
 8. à part stranou, zvlášť, odděleně
 9. à part qqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/coÀ part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.
 10. à part zast.oddělený
 11. à part zvláštní, sám pro sebecas à partzvláštní případ

Podstatné jméno mužské

 1. práv.novorozenec
 2. zast.vrh mláďat, slehnutí

Vyskytuje se v

mimo: mimo toà part cela

odděleně: spát odděleně o párufaire chambre à part

podíl: dědický podílpart d'héritage

skupina: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

zlé: vykládat si ve zlém coprendre/tourner qqch en mal/mauvaise part

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Le train part à trois heures.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

pozdravovat: Pozdravuj ode mne koho.Salue qqn de ma part.

kapitola: To je kapitola sama pro sebe.C'est une affaire à part.

urvat: urvat nejvíc ze zisku ap.se tailler la part du lion

žert: žerty stranouplaisanterie à part

ça: à part çamimo to

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

nul: nulle partnikde

quelque: quelque partněkde, kdesi, někam, kamsi

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

résidence: établir sa résidence (quelque part)usadit se (někde)

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

blague: blague à partžerty stranou

fou: Plus on est de fous, plus on rit.Čím větší parta, tím větší psina.

reculons (à): aller quelque part à reculonsjít někam s nechutí

autre: autre partjinde, jinam

autre: d'autre partjinak