Hlavní obsah

fou [fuˌ fɔl]

Vyskytuje se v

enchère: folle enchèreneuvážené podání

histoire: histoire de fousbláznivá historka absurdní

vache: hovor. maladie de la vache follenemoc šílených krav

tu: T'es fou ?Seš blázen?

lier: être fou à lierbýt úplný blázen

rire: avoir le fou rirebláznivě se smát, mít záchvat smíchu

historka: histoire de fousbláznivá historka absurdní

kráva: maladie de la vache follenemoc šílených krav

naděje: folles espérances bláhové naděje

přivádět: rendre qqn foupřivádět koho k šílenství

šíleně: C'est fou ce que c'est cher.hovor. To je šíleně drahé.

šílenství: rendre foupřivést k šílenství

šílený: donner à qqn un mal foupůsobit komu šílenou bolest

mít: Ils l'ont pris pour un fou.Měli ho za blázna.

srát: Je m'en fous., Je m'en branle.Seru na to.

zbláznění: C'est à devenir fou.Je to k zbláznění.

blázen: Fou qui s'y fie.Blázen, kdo tomu věří.

buřt: Je m'en fous.Je mi to buřt.

ďas: Je m'en fous.expr. Vem to ďas.

do: être fou de qqn/qqchbýt do koho/čeho blázen

pokoj: Laisse-moi tranquille !, Fiche-moi la paix !, Fous-moi la paix !Dej mi pokoj!

putna: Je m'en fous.Je mi to putna.

věřit: fou qui s'y fieblázen, kdo tomu věří

zbláznit se: Le temps est devenu fou.expr. Počasí se zbláznilo.

fou: maison de fousblázinec