Hlavní obsah

fou [fuˌ fɔl]

Vyskytuje se v

enchère: folle enchèreneuvážené podání

histoire: histoire de fousbláznivá historka absurdní

vache: hovor. maladie de la vache follenemoc šílených krav

tu: T'es fou ?Seš blázen?

lier: être fou à lierbýt úplný blázen

rire: avoir le fou rirebláznivě se smát, mít záchvat smíchu

historka: bláznivá historka absurdníhistoire de fous

kráva: nemoc šílených kravmaladie de la vache folle

naděje: bláhové nadějefolles espérances

přivádět: přivádět koho k šílenstvírendre qqn fou

šíleně: hovor. To je šíleně drahé.C'est fou ce que c'est cher.

šílenství: přivést k šílenstvírendre fou

šílený: působit komu šílenou bolestdonner à qqn un mal fou

mít: Měli ho za blázna.Ils l'ont pris pour un fou.

srát: Seru na to.Je m'en fous., Je m'en branle.

zbláznění: Je to k zbláznění.C'est à devenir fou.

blázen: Blázen, kdo tomu věří.Fou qui s'y fie.

buřt: Je mi to buřt.Je m'en fous.

ďas: expr. Vem to ďas.Je m'en fous.

do: být do koho/čeho blázenêtre fou de qqn/qqch

pokoj: Dej mi pokoj!Laisse-moi tranquille !, Fiche-moi la paix !, Fous-moi la paix !

putna: Je mi to putna.Je m'en fous.

věřit: blázen, kdo tomu věřífou qui s'y fie

zbláznit se: expr. Počasí se zbláznilo.Le temps est devenu fou.