Hlavní obsah

histoire [istwaʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. dějiny, historieécrire sa propre histoirevylíčit svůj životní příběh
  2. histoire sainte biblická dějeprava
  3. historie, dějepismarche de l'histoireběh dějin
  4. histoire naturelle přírodopis
  5. povídka, vypravování, vyprávění(ra)conter une histoirevyprávět historkuhistoire vraiepravdivý příběhhistoire de fousbláznivá historka absurdní
  6. povídačka, báchorka, pohádka i přen.raconter des histoireskecat neříkat pravdu, vymýšlet si
  7. nepříjemnost, mrzutost, potížse fourrer dans une sale histoirenamočit se do špinavé záležitostihomme à histoiresmuž, se kterým jsou potíže

Vyskytuje se v

histoire: histoire saintebiblická dějeprava

brigand: histoires de brigandssmyšlené historky

cours: cours de l'histoireběh dějin

impossible: histoire impossibleneuvěřitelná historka

marseillais: histoires marseillaisesbáchorky

naturel: histoire naturellepřírodopis

replacer: replacer une histoire dans son cadrezasadit příběh do celkového kontextu

báchorka: histoires marseillaisesbáchorky

dějepis: classe d'histoirehodina dějepisu

dějiny: histoire universellesvětové dějiny

fantastický: histoire fantastiquefantastický příběh

historie: professeur d'histoireprofesor historie

historka: (ra)conter une histoirevyprávět historku

hodina: classe d'histoirehodina dějepisu

moderní: 1492-1789 histoire moderne, od 1789 histoire contemporainemoderní dějiny

myslivecký: histoires de chasse, hâbleries de chasseursexpr. myslivecká latina

novověký: do 1789 histoire moderne, po 1789 histoire contemporainenovověké dějiny

obecný: histoire généraleodb. obecné dějiny

peprný: histoire corséepeprná historka

pikantní: histoire égrillardepikantní historka

příběh: écrire sa propre histoirevylíčit/napsat svůj životní příběh

světový: histoire universellesvětové dějiny

umění: histoire de l'artdějiny umění

vtipný: bonne histoire vtipná historka

smetiště: poubelle(s) de l'histoirehanl. smetiště dějin

vstoupit: entrer dans l'histoirepubl. vstoupit do dějin

fou: histoire de fousbláznivá historka absurdní, neuvěřitelná