Hlavní obsah

relation [ʀ(ə)lasjɔ̃]

Podstatné jméno ženské

  1. styk přátelský, kulturní, mezinárodní ap., vztah mezilidský, obchodní ap.être en relations avec qqnbýt ve styku s kým
  2. (milostný) poměr, vztah sexuální
  3. známostavoir des relationsmít vlivné známé
  4. známý
  5. relations diplomatiques diplomatické vztahy
  6. relations publiques public relations, (oddělení pro) kontakt s veřejností, PR
  7. log.relace, vztah
  8. (dopravní) spoj, (dopravní) spojení
  9. odb.zpráva ústní, písemná ap.relation d'un témoinsvědectví, výpověď svědka

Vyskytuje se v

public: relations publiquespublic relations, PR

épistolaire: être en relations épistolaires avec qqnbýt v písemném styku s kým

humain: relations humainesmezilidské vztahy

international: relations internationalesmezinárodní vztahy

resserrer: resserrer des relationsupevnit vztahy

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

mezilidský: mezilidské vztahyrelations humaines

mezinárodní: mezinárodní vztahyrelations internationales

poměr: pracovní poměrvztah relation de travail, zaměstnání emploi

přerušit: přerušit veškeré stykycesser toutes relations

styk: být ve styku s kýmêtre en relations avec qqn

styk: pěstovat/udržovat styky s kýmcultiver/entretenir des relations avec qqn

udržovat: udržovat styky s kýmcultiver des relations avec qqn

veřejnost: (oddělení pro) kontakt s veřejností(service des) relations publiques

veškerý: přerušit veškeré stykycesser toutes relations

vztah: obchodní vztahrelation commerciale

známost: mít (vlivné) známostiavoir des relations/le bras long