Hlavní obsah

známost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (známý) connaissance f, relation fmít (vlivné) známostiavoir des relations/le bras long
  2. (důvěrný vztah) liaison f, connaissance fnáhodná známostliaison f d'occasionmít pochybné známostiavoir des liaisons douteuses
  3. (obeznámenost, vědomost) connaissance fuvést ve všeobecnou známostrendre public