Hlavní obsah

dějiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  1. (souhrn událostí) histoire f, passé msvětové dějinyhistoire f universelledějiny Franciehistoire f de France
  2. (dějepis) histoire f

Vyskytuje se v

moderní: moderní dějiny1492-1789 histoire moderne, od 1789 histoire contemporaine

novověký: novověké dějinydo 1789 histoire moderne, po 1789 histoire contemporaine

obecný: odb. obecné dějinyhistoire générale

světový: světové dějinyhistoire universelle

umění: dějiny uměníhistoire de l'art

smetiště: hanl. smetiště dějinpoubelle(s) de l'histoire

vstoupit: publ. vstoupit do dějinentrer dans l'histoire

cours: cours de l'histoireběh dějin

histoire: marche de l'histoireběh dějin

moderne: hist. époque moderne(raný) novověk, novověké dějiny 1492-1789