Hlavní obsah

passé [pɑse]

Podstatné jméno mužské

  1. minulostpassé d'une villehistorie města
  2. ling.minulý časpassé composéminulý čas složený, perfektum složenépassé simpleminulý čas jednoduchý, perfektum jednoduché

Předložka

  • po časově, za místně

Přídavné jméno

  1. minulý, uplynulýparticipe passépříčestí minuléinfinitif passéinfinitiv minulý
  2. přezrálý meloun
  3. vybledlý, zašlý o barvě ap.passé de modevyšlý z módy, staromódní, nemoderní

Vyskytuje se v

outre: passer outrejít dále, pokračovat, přejít

outre: passer outre à qqchnedbat čeho, přejít co (bez povšimnutí)

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

passer: laisser passerqqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.

passer: passer (encore)budiž, dejme tomu

passer: y passerumřít

passer: passer +inf.jít, jet co udělat

passer: passer son cheminjít svou cestou, pokračovat v cestě bez zastavení

passer: se passer(u)plynout, ubíhat, probíhat

passer: se passerpřejít

passer: se passerstát se, udát se, přihodit se

passer: se passerde qqn/qqch obejít se bez koho/čeho

antérieur: passé antérieurpředminulý čas

bac: passer le bacudělat maturu

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

crible: passer au cribleprosévat

dominer: dominer ses passions(z)krotit své vášně

fil: passer au fil de l'épéeprobodnout, proklát mečem

mot: mot de passeheslo

par: passer par la têtejít hlavou

passe: être en passe de faire qqchmít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemu

passer: en passantcestou, na skok, přen. mimochodem

passer: passer de main en mainjít z ruky do ruky

passer: se faire passer pour qqn/qqchvydávat se za koho/co

passer: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

passer: passer une fausse pièceudat falešnou minci

passer: passer la parole à qqnpředat komu slovo

passer: passer une grippe à qqnnakazit koho chřipkou

passer: passer l'aspirateurvysá(va)t

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

sujétion: sujétion aux passionspodléhání vášním

tamis: passer au tamisprosít

temps: passer son temps à (faire) qqchtrávit čas čím

tête: Faites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.

triompher: triompher des passionskrotit vášně

asservir: asservir ses passionszkrotit své vášně

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

bachot: passer le bachotudělat maturu

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

passer: Comme le temps passe !Jak ten čas letí!

passer: Elle le fait passer pour un idiot.Dělá z něho idiota.

passer: passer un murpřelézt zeď

passer: Qu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?Co se děje?

passer: se passer d'argentobejít se bez peněz

permis: passer son permisudělat řidičák

que: Que se passe-t-il ?Co se děje?

récent: ling. passé récentblízká minulost

régner: régner sur ses passionsovládat své vášně

simple: passé simplejednoduchý minulý čas

visite: passer la visite (médicale)nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídku

bride: lâcher la bride à ses passionspopustit uzdu svým vášním

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.

casserole: hovor. passer à la casserolebýt v rejži, muset podržet o ženě donucené k souloži

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

corps: Il faudra me passer sur le corps.(Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.

courant: hovor. Le courant passe.Kontakt je navázán.

crible: passer qqch au cribleprozkoumat, přezkoumat co

éponge: passer l'éponge sur qqchpřejít, smazat co

goût: faire passer à qqn le goût du painsprovodit koho ze světa, poslat koho na onen svět

jeunesse: Il faut que jeunesse se passe.Ať se mládí vydovádí.

lettre: hovor. passer comme une lettre à la postelehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.

passer: passer qqn à tabaczbít, zmlátit koho

peigne: passer au peigne findůkladně prohledat

perte: passer qqch par profits et pertespovažovat co za ztracené

proverbe: passer en proverbestát se příslovečným

quart: passer un mauvais quart d'heureprožít nepříjemnou chvilku

rampe: passer la rampe= mít úspěch v divadle ap.

savon: passer un savon à qqnsetřít koho, vyhubovat komu

surmultiplié: passer la surmultipliéerozjet se na plné obrátky, zabrat