Hlavní obsah

quart [kaʀ]

Přídavné jméno

  • manteau trois quartstříčtvrťák, kabát ve tříčtvrteční délce

Vyskytuje se v

quart: quart d'heurečtvrthodina, čtvrt (hodiny)

quatre-vingt: quatre-vingtsosmdesát

six-quatre-deux: à la six-quatre-deuxnarychlo, nakvap, halabala

américain: quart d'heure américain= chvíle během taneční zábavy, kdy ženy vyzývají muže k tanci

feuille: trèfle à quatre feuillesčtyřlístek

finale: quart de finalečtvrtfinále

heure: un quart d'heurečtvrthodina

manger: manger comme quatrejíst za dva

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

matin: un de ces quatre matinsjednoho krásného dne o budoucnosti

mendiant: les (quatre) mendiantsstudentská směs rozinky, mandle, oříšky, fíky

quatre: trèfle à quatre feuillesčtyřlístek

tiers: le tiers et le quartkdokoli, (jeden) další

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

trèfle: trèfle à quatre feuillesčtyřlístek

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

vertu: náb. les quatre vertus cardinalesčtyři základní ctnosti

brie: hovor. quart de briefrňák, rypák velký nos

diable: faire le diable à quatredělat pekelný rámus, vyvádět

épingle: être tiré à quatre épinglesbýt vyšňořený

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

planche: être (cloué) entre quatre planchesbýt na prkně mrtvý

tiré: être tiré à quatre épinglesbýt jako ze škatulky

trois: les trois quarts du tempsvětšinou, z větší části, velmi často

veine: se saigner aux quatre veinesvykrvácet finančně

vérité: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic

volonté: Il fait ses quatre (cents) volontés.Dělá si, co se mu/jí zlíbí/zachce.

čtvrt: quatre heures moins le quarttři čtvrtě na čtyři

čtyři: les quatre saisonsčtyři roční období

čtyřpokojový: s kuchyní cinq-pièces , appartement de cinq chambres, T4 , bez kuchyně také quatre-pièces čtyřpokojový byt

dálnice: autoroute à quatre voiesčtyřproudová dálnice

hvězda: étoile à quatre/cinq branchesčtyřcípá/pěticípá hvězda

koření: quatre-épices , toute-épice , poivre de la Jamaïquenové koření

krásný: un beau jour, un de ces quatre matinsjednoho krásného dne

mezi: entre quatre yeuxmezi čtyřma očima

pekelný: faire le diable à quatredělat pekelný rámus

roční: les quatre saisonsčtyři roční období

skladba: morceau à quatre mains(klavírní) skladba pro čtyři ruce

stěna: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

tříčtvrteční: mesure à trois-quatre, mesure à trois tempstříčtvrteční takt

být: Deux et deux font quatre.Dvě a dvě jsou čtyři.

čtyřnohý: ami à quatre pattesčtyřnohý přítel

dělit: Vingt divisé par cinq fait quatre.Dvacet děleno pěti jsou čtyři.

hotový: ne pas y aller par quatre cheminsexpr. být se vším hned hotov

jasný: vrai comme deux et deux font quatrejasné jako facka

nalevo: se moquer du tiers et du quartneohlížet se nalevo ani napravo

podlaha: ne pas aller à qqch par quatre cheminsvzít co od podlahy

popadnout: y mettre les quatre doigts et le poucepopadnout co všemi deseti

pravda: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí

promluvit: parler entre quatre yeuxpromluvit si mezi čtyřma očima

škatulka: être tiré à quatre épinglesbýt jako ze škatulky

coin: jeu des quatre coinshra na škatule, (škatule,) škatule, hejbejte se