Hlavní obsah

garde [gaʀd]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho

avant-garde: d'avant-gardeavantgardní, průkopnický, pokrokový

anonymat: garder l'anonymatzachovat anonymitu

chaperon: servir de chaperon à qqndělat komu garde

chasse: chasse gardéesoukromý revír

corps: garde du corpstělesná stráž

corps: corps de gardestráž

droite: garder sa droitedržet se vpravo

forestier: garde forestierhajný, polesný

garder: garder ses distancesudržet si odstup

lit: garder le litzůstat ležet o nemocném

sang-froid: garder son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

secret: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

secret: garder un secretzachovat tajemství

garder: Gardez la monnaie.Drobné si nechte.

ligne: garder la ligneudržovat (štíhlou) linii

pharmacie: pharmacie de gardepohotovostní lékárna

apparence: garder les apparenceszachovat dekorum

cochon: Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble.Nepásli jsme spolu husy.

froid: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

garder: Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble.Husy jsme spolu nepásli.

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

poire: garder une poire pour la soifmyslet na zadní kolečka, (po)nechat si něco pro strýčka Příhodu

soif: garder une poire pour la soifpamatovat na zadní kolečka

sourire: hovor. garder le sourireneztrácet úsměv při nezdaru, zklamání ap.

hlídka: jízdní hlídkagarde à cheval

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

pohotovost: uvést koho do pohotovostimettre qqn en garde

pohraniční: voj. Pohraniční strážgardes frontières

pozor: mít se na pozoru před kým/čímêtre sur ses gardes contre qqn/qqch

pozor: stát v pozoruêtre au garde à vous

stráž: tělesná strážgarde du corps, hovor. protection rapprochée

strážce: osobní strážcegarde du corps

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

vazba: policejní/vyšetřovací vazba max. 48 hodingarde à vue

vpravo: držet se vpravogarder sa droite

vroubek: mít u koho vroubekgarder à qqn le chien de sa chienne

nechat: Nechte si drobné/zbytek!Gardez la monnaie !

střeh: být ve střehuêtre sur ses gardes, faire le guet

zachovat: zachovat klidgarder son calme

zachovat: zachovat mlčenígarder le silence

hlava: zachovat si chladnou hlavugarder/conserver son sang-froid

husa: My jsme spolu husy nepásli.Nous n'avons pas gardé les dindons ensemble.

chladný: zachovat chladnou hlavugarder la tête froide

kolečko: pamatovat na zadní kolečkagarder une poire pour la soif

odstup: zachovávat si odstupgarder ses distances

ochraňovat: Bůh vás ochraňuj!Dieu vous garde !

pamatovat (si): pamatovat na zadní vrátkagarder une poire pour la soif

pást: Husy jsme spolu nepásli.Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble.

pro: nechat si co pro sebegarder qqch pour soi

příhoda: schovat si to pro strýčka Příhodugarder une poire pour la soif

schovat: schovat si co pro strýčka Příhodugarder une poire pour la soif

strýček: schovat si co pro strýčka Příhodugarder une poire pour la soif

štíhlý: držet štíhlou liniigarder sa ligne

udržovat: udržovat (si) odstupgarder ses distances

zadní: pamatovat na zadní kolečkagarder une poire pour la soif