Hlavní obsah

froid [fʀwaˌ fʀwad]

Podstatné jméno mužské

  • zima, chlad(no)J'ai froid.Je mi chladno.prendre froidnachladit se, nastydnout

Vyskytuje se v

froid: à froidza studena, přen. s chladnou hlavou

peler: peler (de froid)klepat se zimou

façon: façons réservées/froides/poliesrezervované/chladné/slušné chování

infusion: infusion à froidmacerace

prendre: prendre froidnachladit se

sang-froid: garder son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

sibérien: přen. froid sibériensibérie, zima jako na Sibiři

viande: viande froidenářez

bleuir: bleuir de froidzmodrat zimou

claquer: claquer des dents (de froid)cvakat zuby zimou

faire: Il fait beau/froid/soleil.Je pěkně/zima/slunečno.

canard: froid de canardzima jako v morně

chat: Chat échaudé craint l'eau froide.Kdo se jednou spálil, ten i na studené fouká.

chaud: souffler le chaud et le froidchválit i hanět jedním dechem

loup: froid de louppsí zima

marbre: froid comme le marbrechladný jako mramor, studený jako led

moelle: avoir froid jusqu'à la moelle des osbýt promrzlý na kost

noir: froid noirstrašná zima

perclus: être perclus de froidbýt celý zkřehlý

plat: La vengeance est un plat qui se mange froid.S pomstou nespěchej, dokud hlava horká.

bufet: buffet froidstudený bufet

chladno: froid de nuitnoční chladno

chladnokrevně: faire qqch avec sang-froid udělat co chladnokrevně

nudný: hovor. pisse-froid nudný patron

studený: couleurs froidesvýtv. studené barvy

zadobře: être en froid avec qqnnebýt zadobře s kým

být: J'ai froid/honte/envie de pleurer.Je mi zima/hanba/do pláče.

celý: être perclus de froidbýt celý zkřehlý

kohoutek: robinet d'eau froide/chaudekohoutek na studenou/teplou vodu

kuchyně: repas froids/chaudsstudená/teplá kuchyně

zima: J'ai froid.Je mi zima.

hlava: garder/conserver son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

chladně: battre froid à qqnchovat se chladně ke komu

chladný: battre froid à qqnbýt ke komu chladný

márnice: Il fait froid ici comme dans une tombe.Je tu (zima) jak v márnici.

nechávat: laisser qqn froidnechávat koho chladným

otřást: Le froid l'a fait tressaillir., Il a tremblé de froid.Otřásla jím zima.

pro: ne pas avoir froid aux yeuxmít pro strach uděláno

promrzlý: avoir froid jusqu'à la moelle des osbýt promrzlý na kost

průvan: prendre froid dans un courant d'airchytit průvan

psinec: froid de canardzima jak v psinci

Rusko: froid de canardzima jako v Rusku