Hlavní obsah

façon [fasɔ̃]

Podstatné jméno ženské

  1. de qqch způsob, forma čehofaçon de marcherzpůsob chůzeC'est une façon de parler.To se jen tak říká.C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.
  2. zpracování, úprava
  3. à ma/ta/sa façon podle svéhoIl l'a fait à sa façon.Udělal to podle sebe/svého.
  4. fazóna, střih, tvar
  5. façons způsoby, chovánífaçons réservées/froides/poliesrezervované/chladné/slušné chování
  6. sans façon bez okolků, nenuceně
  7. de la façontakovýmto způsobemOn peut dire, d'une façon générale...Obecně můžeme říci...de toute façonv každém případě za jakýchkoli okolností
  8. de façon à tak, aby stejné podměty
  9. à la façon de qqch jako co, na způsob čeho při srovnáních
  10. en... façon jako co, na způsob čehoen même façon questejně jakoen aucune façonžádným způsobem, nijak, nikterak, vůbec ne

Vyskytuje se v

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

penser: façon de penserosobní názor

dont: la façon dont il a réponduzpůsob, jakým odpověděl

parler: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

dobře: dobře (za)působitavoir bonne façon

drahota: dělat drahotyfaire des façons

jako: tak jako takde toute façon, de toute manière

který: jak kterýchacun à sa façon

osobní: osobní názorfaçon de penser

pohled: Je to úhel pohledu.C'est une façon de voir.

způsob: takovýmto způsobemde cette façon

každý: v každém případěde toute façon