Hlavní obsah

façon [fasɔ̃]

Podstatné jméno ženské

  1. de qqch způsob, forma čehofaçon de marcherzpůsob chůzeC'est une façon de parler.To se jen tak říká.C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.
  2. zpracování, úprava
  3. à ma/ta/sa façon podle svéhoIl l'a fait à sa façon.Udělal to podle sebe/svého.
  4. fazóna, střih, tvar
  5. façons způsoby, chovánífaçons réservées/froides/poliesrezervované/chladné/slušné chování
  6. sans façon bez okolků, nenuceně
  7. de la façontakovýmto způsobemOn peut dire, d'une façon générale...Obecně můžeme říci...de toute façonv každém případě za jakýchkoli okolností
  8. de façon à tak, aby stejné podměty
  9. à la façon de qqch jako co, na způsob čeho při srovnáních
  10. en... façon jako co, na způsob čehoen même façon questejně jakoen aucune façonžádným způsobem, nijak, nikterak, vůbec ne

Vyskytuje se v

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

penser: façon de penserosobní názor

dont: la façon dont il a réponduzpůsob, jakým odpověděl

parler: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

dobře: avoir bonne façondobře (za)působit

drahota: faire des façons dělat drahoty

jako: de toute façon, de toute manièretak jako tak

který: chacun à sa façonjak který

osobní: façon de penserosobní názor

pohled: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

způsob: de cette façontakovýmto způsobem

každý: de toute façonv každém případě

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého