Hlavní obsah

který

Zájmeno

  1. (při výběru ze souhrnu ap.) (le)quel/(la)quelleKterou z těch knížek chceš?Tu veux lequel de ces livres ?Které šaty si vezmeš?Tu mets quelle robe ?
  2. (vyjadřuje totožnost něčeho) qui, que, lequel/laquelleZazpívala všechny písně, které uměla.Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.
  3. (v ust. spojeních)jak kterýchacun à sa façonten kterýrespectif

Vyskytuje se v

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage où il est question de...

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

myšlenka: Myšlenka, která probleskne hlavou.Idée qui traverse l'esprit.

shodný: povahy, které se shodnoucaractères compatibles

zlomek: nezjednodušitelný zlomek, zlomek, který nelze zkrátitfraction irréductible

ten, ta, to: To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Která je ta tvá písnička?Quelle est ta chanson favorite ?

z, ze: který z váslequel parmi/d'entre vous

kousat: Pes, který štěká, nekouše.Chien qui aboie ne mord pas.

pes: Pes, který štěká, nekouše.Chien qui aboie ne mord pas.

štěkat: Pes, který štěká, nekouše.Chien qui aboie ne mord pas.

américain: = divadelní nebo filmová hvězda, která přichází na scénu před hlavní hvězdouvedette américaine

candide: = účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázkyMonsieur Candide

chaîne: Na kterém programu?Sur quelle chaîne ?

histoire: muž, se kterým jsou potížehomme à histoires

noël: = symbolická postava starce, který rozdává dětem dárky jako náš JežíšekPère Noël

prolongé: dívka, která zůstává na ocethovor. jeune fille prolongée

rare: jeden z mála, který...un des rares... qui...

réductible: zlomek, který se dá vykrátitfraction réductible

tour: Motor, který se hned rozběhne.Moteur qui part au quart de tour.

absorber: Společnost, která pohltila jinou.Une entreprise qui en a absorbé une autre.

coller: rýže, která se nelepíriz qui ne colle pas

faire: Látka, která vytváří záhyby.Un tissu qui fait des plis.

fermer: obchod, který je jeden den v týdnu zavřenýmagasin qui ferme un jour par semaine

fumer: polévka, ze které se kouřípotage qui fume

lequel: prostředí, ve kterém žijemilieu dans lequel il vit

pardonner: nemoc, která nikoho neušetřímaladie qui ne pardonne pas

parmi: Který z vás?Lequel parmi vous ?

quel: Ve kterém městě?Dans quelle ville ?

réserver: osud, který je nám určenle sort qui nous est réservé

resurgir: vzpomínky, které se znovu objevujísouvenirs qui resurgissent

scléroser (se): politická strana, která kostnatíparti politique qui se sclérose

suivre: Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.On le verra dans l'exemple qui suit.

surplomber: skály, které přesahují do mořerochers qui surplombent la mer

tabac: = kavárna nebo bar, ve kterém se nachází prodej tabákubar-tabac, café-tabac

dont: Význačná rodina, ze které pocházel.La famille distinguée dont il sortait.

foi: člověk, který nemá kouska svědomípersonne sans foi ni loi

renfermer: text, který obsahuje znamenité zásadytexte qui renferme d'excellents principes

sortir: tajemství, které se nesmí dostat mimo rodinusecret qui ne doit pas sortir d'une famille

který: jak kterýchacun à sa façon