Hlavní obsah

histoire [istwaʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. dějiny, historieécrire sa propre histoirevylíčit svůj životní příběh
  2. histoire sainte biblická dějeprava
  3. historie, dějepismarche de l'histoireběh dějin
  4. histoire naturelle přírodopis
  5. povídka, vypravování, vyprávění(ra)conter une histoirevyprávět historkuhistoire vraiepravdivý příběhhistoire de fousbláznivá historka absurdní
  6. povídačka, báchorka, pohádka i přen.raconter des histoireskecat neříkat pravdu, vymýšlet si
  7. nepříjemnost, mrzutost, potížse fourrer dans une sale histoirenamočit se do špinavé záležitostihomme à histoiresmuž, se kterým jsou potíže

Vyskytuje se v

histoire: biblická dějepravahistoire sainte

brigand: smyšlené historkyhistoires de brigands

cours: běh dějincours de l'histoire

impossible: neuvěřitelná historkahistoire impossible

marseillais: báchorkyhistoires marseillaises

naturel: přírodopishistoire naturelle

replacer: zasadit příběh do celkového kontextureplacer une histoire dans son cadre

báchorka: báchorkyhistoires marseillaises

dějepis: hodina dějepisuclasse d'histoire

dějiny: světové dějinyhistoire universelle

fantastický: fantastický příběhhistoire fantastique

historie: profesor historieprofesseur d'histoire

historka: vyprávět historku(ra)conter une histoire

hodina: hodina dějepisuclasse d'histoire

moderní: moderní dějiny1492-1789 histoire moderne, od 1789 histoire contemporaine

myslivecký: expr. myslivecká latinahistoires de chasse, hâbleries de chasseurs

novověký: novověké dějinydo 1789 histoire moderne, po 1789 histoire contemporaine

obecný: odb. obecné dějinyhistoire générale

peprný: peprná historkahistoire corsée

pikantní: pikantní historkahistoire égrillarde

příběh: vylíčit/napsat svůj životní příběhécrire sa propre histoire

světový: světové dějinyhistoire universelle

umění: dějiny uměníhistoire de l'art

vtipný: vtipná historkabonne histoire

smetiště: hanl. smetiště dějinpoubelle(s) de l'histoire

vstoupit: publ. vstoupit do dějinentrer dans l'histoire

fou: bláznivá historka absurdní, neuvěřitelnáhistoire de fous