Hlavní obsah

histoire [istwaʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. dějiny, historieécrire sa propre histoirevylíčit svůj životní příběh
  2. histoire sainte biblická dějeprava
  3. historie, dějepismarche de l'histoireběh dějin
  4. histoire naturelle přírodopis
  5. příběh, vyprávění, historka, příhoda(ra)conter une histoirevyprávět historkuhistoire vraiepravdivý příběhhistoire de fousbláznivá historka absurdní
  6. povídačka, báchorka, pohádka i přen.raconter des histoireskecat neříkat pravdu, vymýšlet si
  7. nepříjemnost, mrzutost, potížse fourrer dans une sale histoirenamočit se do špinavé záležitostihomme à histoiresmuž, se kterým jsou potíže

Vyskytuje se v

fou: histoire de fousbláznivá historka absurdní, neuvěřitelná

brigand: histoires de brigandssmyšlené historky

cours: cours de l'histoireběh dějin

impossible: histoire impossibleneuvěřitelná historka

marseillais: histoires marseillaisesbáchorky

naturel: histoire naturellepřírodopis

replacer: replacer une histoire dans son cadrezasadit příběh do celkového kontextu

báchorka: báchorkyhistoires marseillaises

dějepis: hodina dějepisuclasse d'histoire

dějiny: světové dějinyhistoire universelle

dějiny: dějiny Franciehistoire de France

fantastický: fantastický příběhhistoire fantastique

historie: profesor historieprofesseur d'histoire

historie: pikantní historiehistoire égrillarde

historka: vyprávět historku(ra)conter une histoire

historka: bláznivá historka absurdníhistoire de fous

historka: košilatá historkahistoire de fesses

historka: vtipná historkahistoire amusante, anecdote

hodina: hodina dějepisuclasse d'histoire

moderní: moderní dějiny1492-1789 histoire moderne, od 1789 histoire contemporaine

myslivecký: expr. myslivecká latinahistoires de chasse, hâbleries de chasseurs

novověký: novověké dějinydo 1789 histoire moderne, po 1789 histoire contemporaine

obecný: odb. obecné dějinyhistoire générale

peprný: peprná historkahistoire corsée

pikantní: pikantní historkahistoire égrillarde

pohádka: vyprávět pohádku na dobrou nocraconter une histoire (du soir)

příběh: vylíčit/napsat svůj životní příběhécrire sa propre histoire

příběh: vyprávět příběh(ra)conter une histoire

příběh: pravdivý příběhhistoire vraie

světový: světové dějinyhistoire universelle

umění: dějiny uměníhistoire de l'art

vtipný: vtipná historkabonne histoire

historie: Je to stále ta stejná historie. pořád dokolaC'est toujours la même histoire.

smetiště: hanl. smetiště dějinpoubelle(s) de l'histoire

vstoupit: publ. vstoupit do dějinentrer dans l'histoire