Hlavní obsah

fermer [fεʀme]

Intranzitivní sloveso

  • být zavřený o provozní doběmagasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

Vyskytuje se v

fermer: zavřít se, uzavřít se o dveřích ap.se fermer

avicole: drůbeží farmaferme avicole

cadenas: zavřít dveře na zámekfermer une porte au cadenas

fermé: zamčené dveřeporte fermée à clé

ferment: mléčný kvasferment lactique

jusque: do května zavřenofermé jusqu'en mai

pilote: modelová farmaferme-pilote

terre: pevná půda, pevnina, soušterre ferme

valet: čeledínvalet de ferme

assurer: Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.Assurez-vous si la porte est bien fermée.

étrier: nedat se zviklat, být silný v kramflecíchêtre ferme sur ses étriers

gueule: Zavři hubu!Ferme ta gueule !

poing: spát jako zabitýdormir à poings fermés

interval: mat. otevřený/uzavřený intervalintervalle ouvert/fermé

kvas: mléčný kvasferment lactique

moře: geogr. vedlejší/vnitřní/okrajové mořemer secondaire/fermée/bordière

objednávka: závazná objednávkacommande ferme

pevný: pevná půdaterre ferme

slabika: ling. otevřená/zavřená slabikasyllabe ouverte/fermée

záclona: zatáhnout záclonyfermer les rideaux

západ: zavřít na dva západyfermer à double tour

zavřený: ling. zavřená slabikasyllabe fermée

být: Je zavřeno.Il est fermé.

dveře: zavřít dveřefermer la porte

mlčet: Mlčte!Taisez-vous !, Silence !, hovor. Fermez-la !

zamhouřit: zamhouřit oči před čímfermer les yeux sur qqch

zavřít: zhrub. Zavři hubu!(Ferme) ta gueule !, Ferme-la !

zobák: Zavři zobák!(Ferme) ta gueule !

držet: zhrub. Drž hubu!(Ferme) ta gueule !, Ferme-la !

hlediště: hrát před vyprodaným hledištěmjouer à guichets fermés

krám: přen. zavřít krámfermer boutique

přimhouřit: přimhouřit oko nad čímfermer les yeux sur qqch

pusa: zavřít komu pusufermer la bouche à qqn

sklapnout: expr. Sklapni zobák!Ferme-la !, Ta gueule !

ujet: zhrub. Ujela mu huba.Il n'a pas su fermer sa gueule.

zabitý: spát jako zabitýdormir à poings fermés

ferme: nehybně, neústupně, pevněde pied ferme