Hlavní obsah

moře

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část oceánu) mer fjet k mořialler à la mergeogr. Středozemní mořeMéditerranée fgeogr. Jaderské/Rudé/Černé/Baltské/Egejské/Karibské mořemer f Adriatique/Rouge/Noire/Baltique/Égée/des Caraïbesgeogr. vedlejší/vnitřní/okrajové mořemer f secondaire/fermée/bordière
  2. hovor. expr.(velmi mnoho) čeho mer f, océan mhovor. expr.(tekutiny) lac m de qqch

Vyskytuje se v

jaderský: Jaderské moře(mer) Adriatique

mor: med. dýmějový morpeste bubonique

mor: dobytčí/prasečí morpeste bovine/porcine

mrtvý: geogr. Mrtvé mořemer Morte

nádherný: skýtat nádherný výhled na mořeprésenter une vue splendide sur la mer

rudý: Rudé mořemer Rouge

výhled: pokoj s výhledem na mořechambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la mer

daleko: Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?

v, ve: plavat v mořinager dans la mer

kapka: To je jen kapka v moři.C'est une goutte d'eau dans la mer.

amer: bás. onde amère, flots amersmoře

bleu: la grande bleue= Středozemní moře

démonté: mer démontéerozbouřený moře

haut: haute merširé moře

intérieur: mer intérieurevnitrozemní moře

delà: par-delà les mersza mořem

ionien: mer IonienneJónské moře

mer: au-dessus du niveau de la mernad hladinou moře, nadmořské výšky

point de vue: point de vue sur la mervýhled na moře

sur: vue sur la mervýhled na moře

surplomber: rochers qui surplombent la merskály, které přesahují do moře