Hlavní obsah

mer [mεʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. mořeau-dessus du niveau de la mernad hladinou moře, nadmořské výškypaquet de mervlna přelévající se přes palubuchien de mermáčka skvrnitá druh žralokaUn homme à la mer !Muž přes palubu!
  2. přen.de qqch moře, spousta, záplava čehomer de motszáplava slov

Vyskytuje se v

écumeur: pirát, námořní lupičécumeur (de mer)

éléphant: rypouš (sloní)éléphant de mer

fruit: plody mořefruits de mer

loup: mořský vlk námořníkloup de mer

scooter: vodní skútrscooter des mers

adjoint: náměstek starostyadjoint au maire

amande: hřebenatka mořský jedlý mlžamande de mer

anémone: mořská sasanka živočichzool. anémone de mer

araignée: krab trnitýaraignée de mer, crabe araignée

bas: ukončený odlivmarée basse, basse mer

célibataire: svobodná matkamère célibataire

chien: máčka skvrnitá druh žralokachien de mer

cigale: mořský koníkcigale de mer

cochon: sviňuchacochon de mer

démonté: rozbouřený mořemer démontée

département: zámořské departementydépartements d'outre-mer

étoile: mořská hvězda, hvězdice živočichétoile de mer

haut: širé mořehaute mer

inavouable: hanebné mravymœurs inavouables

intérieur: vnitrozemní mořemer intérieure

mal: mořská nemocmal de mer

mer: vlna přelévající se přes palubupaquet de mer

mère: nevlastní bratři z matčiny stranyfrères par la mère

mœurs: stát se zvykementrer dans les mœurs

reine: královna matkareine mère

révérend: velebná matkaRévérende Mère R. M.

delà: za mořempar-delà les mers

ionien: Jónské mořemer Ionienne

léger: lehké mravymœurs légères

outre-mer: zámořská územíterritoires d'outre-mer

point de vue: výhled na mořepoint de vue sur la mer

sur: výhled na mořevue sur la mer

surplomber: skály, které přesahují do mořerochers qui surplombent la mer

jupe: držet se máminých sukníêtre dans les jupes de sa mère

méfiance: Dvakrát měř, jednou řež.Méfiance est mère de sûreté.

portrait: Jako by své matce vypadla z oka.Elle est le portrait de sa mère.

prudence: Opatrnost je matkou moudrosti., Opatrnosti nikdy nezbývá.Prudence est mère de sûreté.

sûreté: Opatrnosti nikdy nezbývá.Prudence est mère de sûreté.

jaderský: Jaderské moře(mer) Adriatique

královna: královna matkareine mère

mateřský: biol. mateřská buňkacellule mère

matka: matka představenámère

moře: geogr. Jaderské/Rudé/Černé/Baltské/Egejské/Karibské mořemer Adriatique/Rouge/Noire/Baltique/Égée/des Caraïbes

mořský: mořská nemocmal de mer

mravnost: (trestný čin) ohrožení mravnostioutrage aux bonnes mœurs

mravnostní: mravnostní policiepolice des mœurs

mrtvý: geogr. Mrtvé mořemer Morte

nádherný: skýtat nádherný výhled na mořeprésenter une vue splendide sur la mer

nemoc: mořská nemocmal de mer

panenka: Panenko skákavá!Bonne mère !

pozdravovat: Pozdravujte Vaši paní matku.Mes amitiés à Madame votre mère.

představená: matka představenáMère supérieure

rudý: Rudé mořemer Rouge

svobodný: svobodná matkamère célibataire, fille-mère

voda: teritoriální vodymer territoriale, eaux territoriales

výhled: pokoj s výhledem na mořechambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la mer

výška: v nadmořské výšce 300 metrů300 mètres au-dessus du niveau de la mer

daleko: Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?

jen: Má jenom matku.Il n'a que sa mère.

nevlastní: nevlastní matka/otecbelle-mère /beau-père

plod: mořské plodyfruits de mer

skútr: vodní skútrscooter des mers

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou matku.Je m'occupe de ma mère.

v, ve: plavat v mořinager dans la mer

ctít: náb. Cti otce svého a matku svou.Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.

dříví: nosit dříví do lesaporter de l'eau à la mer

kapka: To je jen kapka v moři.C'est une goutte d'eau dans la mer.

přes, přese: jít přes mrtvolyêtre prêt à tuer père et mère

sukně: držet se maminčiny sukněêtre dans les jupes de sa mère

zvládnout: To se dá zvládnout.Ce n'est pas la mer à boire.

žízeň: Má žízeň jako trám.Il boirait la mer et les poissons.

Adriatique: Jaderské moře(mer) Adriatique