Hlavní obsah

point de vue [pwε̃d(ə)vy]

Vyskytuje se v

vue: point de vueúhel pohledu

stanovisko: se placer à un certain point de vuezaujmout určité stanovisko

hledisko: du point de vue de qqchz hlediska čeho

pól: être du point de vue opposéstát na opačném pólu

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho