Hlavní obsah

hledisko

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

určitý: z určitého hlediskasous un certain angle

plan: sur le plan de qqchz hlediska čeho, po stránce jaké

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho

optique: dans cette optiquez tohoto hlediska

angle: sous un certain anglez určitého hlediska