Hlavní obsah

určitý

Přídavné jméno

  1. (přesně daný) certain/-aine, déterminé/-ée, défini/-ie, précis/-ise, tel/tellechovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqnurčitý členarticle m défini
  2. (jakýsi, nějaký) certain/-aine, quelquedo určité míryjusqu'à un certain point, dans une certaine mesureurčitý počet lidíun certain nombre de gens
  3. (dohodnutý, stanovený) déterminé/-éev určitém okamžikuà un moment donnév/na určitý denà jour fixe/nommé

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý/dělivý členarticle défini/indéfini/partitif

forma: nabý(va)t (určité) formyprendre corps

míra: do určité mírydans une certaine mesure, jusqu'à un certain point

okamžik: v určitém okamžikuà un moment donné

stanovisko: zaujmout určité stanoviskose placer à un certain point de vue

způsob: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqn

za: za určitých podmíneksous certaines conditions

hledisko: z určitého hlediskasous un certain angle

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

corps: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

défini: article définiurčitý člen

forme: prendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat

impersonnel: modes impersonnelsneurčité slovesné tvary

indéfini: ling. article indéfinineurčitý člen

moment: à un moment donnév určitém okamžiku

point: jusqu'à un certain pointdo určité míry

sens: en un sensz určitého pohledu, v určitém smyslu

vague: terme vagueneurčitý výraz

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

article: article défini/indéfini/partitifčlen určitý/neurčitý/dělivý

article: article contractépředložka stažená určitým členem

indéfini: mat. intégrale indéfinieneurčitý integrál

perdre: perdre sur une marchandiseproděl(áv)at na (určitém) zboží

angle: sous un certain anglez určitého hlediska