Hlavní obsah

nějaký

Vyskytuje se v

ten, ta, to: nějaký tenkrátký, drobný les quelques

hájit: zaníceně hájit nějaký názorsoutenir une opinion avec ardeur

aptitude: získané schopnosti k vykonávání nějaké aktivityaptitudes requises pour exercer une activité

objecter: uvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzeníobjecter de bonnes raisons à un argument

anguille: Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.Il y a anguille sous roche.

fil: mít v ruce všechny nitky nějaké záležitostitenir dans sa main les fils d'une affaire