Hlavní obsah

nějaký

Vyskytuje se v

ten, ta, to: nějaký tenkrátký, drobný les quelques

hájit: zaníceně hájit nějaký názorsoutenir une opinion avec ardeur

aptitude: aptitudes requises pour exercer une activitézískané schopnosti k vykonávání nějaké aktivity

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

anguille: Il y a anguille sous roche.Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti