Hlavní obsah

tak

Vyskytuje se v

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

dire: Pour ainsi dire.Abych tak řekl.

dire: Comme qui dirait.Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.

façon: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

fil: sur le fil du rasoirjen tak tak, v nejisté situaci

: Là là !Nono!, No tak!

manière: de toute manière, d'une manière ou d'une autre(ať) tak nebo onak

manière: de la même manièrestejně, právě tak

mériter: Il l'a bien mérité.Patří mu to., Dobře mu tak.

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

quelqu'un: lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !To byl oheň! To se hned tak nevidí!

quinzaine: une quinzaine d'ouvriersasi tak patnáct dělníků

si: Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.

si: Si j'ose dire.Pokud to tak mohu říci.

suite: et ainsi de suitea tak dále

tant: faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...

tant: Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

tellement: pas tellement... que +subj.ne tak..., aby

tic-tac: faire tic tacdělat tiktak, tikat

tôt: pas de si tôthned tak ne, ne tak brzy

tout: tout justetak akorát

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

y: Ça y est !A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!

aussi: aussi que(právě) tak... jako

bien: Bien fait pour lui !Dobře mu tak!

bien: Eh bien ! Qu'en dites-vous ?Tak co tomu říkáte?

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Není to tak zlé.

point: C'est sérieux à ce point-là ?Je to až tak vážné?

si: Si tu peux le faire, fais-le.Jestli můžeš, tak to udělej.

si: Si j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

tant: Il vous a tant aimé.On vás tak miloval.

tellement: C'est tellement facile.To je tak snadné.

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

aussitôt: aussitôt dit, aussitôt faita je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělalo

botte: à propos de bottesjen tak, pro nic za nic

cocher: Fouette, cocher !Tak jedem!

comme: Comme on fait son lit on se couche.Jak si kdo ustele, tak si také lehne.

compte: au bout du compte, tout compte faitkonec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jen

confetti: hovor. Vous pouvez en faire des confettis !S tím si můžete tak akorát vytřít zadek!

demain: Demain il fera jour.Zítra je taky den.

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

parler: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

textuel: Textuel !Doslova!, Přesně tak!

violon: Accordez vos violons !Tak už se dohodněte!

dál: a tak dáleet cætera

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

hned: hned tak, tak hnedtak brzo si vite

hned: hned tak někdotéměř nikdo n'importe qui

jak: jak - takv poměru slučovacím aussi bien que

no: no (tak)vybídnutí allez, allons

dost: Tak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

jako: tak jako takde toute façon, de toute manière

onak: tak či onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit

onak: ani tak ani onakentre les deux

zvaný: tak zvaný...soi-disant...

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

jak: jak ty, taktoi aussi bien que moi

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

ne: Tak jdeme, ne?On y va ou pas ?

ono: Ono to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

tobě: tobě taky odpověď na přáníà toi aussi, de même

zatím: Tak zatím!À plus !, À toute à l'heure !

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

honit se: Nehoň se tak.On n'est pas aux pièces.

jak: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Comme on fait son lit on se couche.

jak: Jak ty mně, tak já tobě.À beau jeu beau retour.

když: Když už, tak už. úplněQuand le vin est tiré, il faut le boire.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Comme on fait son lit on se couche.

nadrobit: Co sis nadrobil, to si taky sněz.Quand le vin est tiré, il faut le boire.

navařit: Co sis navařil, to si taky sněz.Qui casse les verres les paie.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si také lehne.Comme on fait son lit on se couche.

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

všelijak: tak všelijak halabalahovor. à la va comme je te pousse

všelijak: tak, tak, všelijakhovor. en long, en large et en travers

zítra: Zítra je taky den.Demain il fera jour.