Hlavní obsah

tak

Vyskytuje se v

continuation: Jen tak dál!Bonne continuation !

dire: Abych tak řekl.Pour ainsi dire.

façon: To se jen tak říká.C'est une façon de parler.

fil: jen tak tak, v nejisté situacisur le fil du rasoir

: Nono!, No tak!Là là !

manière: (ať) tak nebo onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre

mériter: Patří mu to., Dobře mu tak.Il l'a bien mérité.

quel: tak(ový), jak(ý) jetel quel

quelqu'un: To byl oheň! To se hned tak nevidí!lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !

quinzaine: asi tak patnáct dělníkůune quinzaine d'ouvriers

si: Dá-li se to tak říct.Si on peut dire.

suite: a tak dáleet ainsi de suite

tant: dělat tak/tak se činit, že...faire tant et si bien que...

tellement: ne tak..., abypas tellement... que +subj.

tic-tac: faire tic tacdělat tiktak, tikat

tôt: hned tak ne, ne tak brzypas de si tôt

tout: tak akoráttout juste

y: A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!Ça y est !

aussi: (právě) tak... jakoaussi que

bien: Dobře mu tak!Bien fait pour lui !

méchant: Není to tak zlé.Ce n'est pas bien méchant.

point: Je to až tak vážné?C'est sérieux à ce point-là ?

ainsi: a tak dálet ainsi de suite

aussitôt: a je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělaloaussitôt dit, aussitôt fait

botte: jen tak, pro nic za nicà propos de bottes

cocher: Tak jedem!Fouette, cocher !

comme: Jak si kdo ustele, tak si také lehne.Comme on fait son lit on se couche.

compte: konec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jenau bout du compte, tout compte fait

confetti: S tím si můžete tak akorát vytřít zadek!hovor. Vous pouvez en faire des confettis !

demain: Zítra je taky den.Demain il fera jour.

falloir: Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.Quand le vin est tiré, il faut le boire.

fossé: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Au bout du fossé, la culbute.

parler: To se jen tak říká.C'est une façon de parler.

textuel: Doslova!, Přesně tak!Textuel !

violon: Tak už se dohodněte!Accordez vos violons !

dál: a tak dáleet cætera

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

tac: tac, tac !ratata!, tak, tak, tak, tak! zvuk samopalu ap.

jak: jak - takv poměru slučovacím aussi bien que

no: no (tak)vybídnutí allez, allons

tak: jak - taki tant... que..., aussi bien... que...

dost: Tak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

jako: tak jako takde toute façon, de toute manière

onak: ať tak či onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit

zvaný: tak zvaný...soi-disant...

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

ne: Tak jdeme, ne?On y va ou pas ?

ono: Ono to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

tobě: tobě taky odpověď na přáníà toi aussi, de même

zatím: Tak zatím!À plus !, À toute à l'heure !

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

honit se: Nehoň se tak.On n'est pas aux pièces.

když: Když už, tak už. úplněQuand le vin est tiré, il faut le boire.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Comme on fait son lit on se couche.

nadrobit: Co sis nadrobil, to si taky sněz.Quand le vin est tiré, il faut le boire.

navařit: Co sis navařil, to si taky sněz.Qui casse les verres les paie.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si také lehne.Comme on fait son lit on se couche.

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

všelijak: tak všelijak halabalahovor. à la va comme je te pousse

zítra: Zítra je taky den.Demain il fera jour.

hned: hned tak, tak hnedtak brzo si vite