Hlavní obsah

tellement [tεlmɑ̃]

Příslovce

  1. tolik, takC'est tellement facile.To je tak snadné.hovor. pas tellementmoc nepas tellement... que +subj.ne tak..., aby
  2. o tolik, daleko, mnohempřed komparativemCe serait tellement mieux !To by bylo mnohem lepší!
  3. hovor.de qqch tolik čeho hodně

Vyskytuje se v

manière: tak, aby...de (telle) manière que

tel: jako takovýcomme tel

comportement: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard de qqn

quel: tak(ový), jak(ý) jetel quel

tellement: moc nehovor. pas tellement

échelle: v takovém měřítku, v takové mířesur une telle échelle

fils: jaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromutel père, tel fils

maître: jaký pán, takový krámtel maître, tel valet

rire: Kdo se směje v pátek, pláče ve svátek.Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.

valet: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet

pravý: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

určitý: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqn

způsob: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqn

jaký: pořek. Jaký pán, takový krám.Tel maître, tel valet.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

kopat: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

takový: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet

zapřít: Syn otce nezapře.Tel père, tel fils.

enseigne: důkazem toho je, že..., což je možné dokázat tím, že...à telle enseigne que