Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) droit/droiteúder pravou v rohovánícoup m droitpo pravé ruceà main droite
  2. (pravicový) de droite
  3. (jaký má být, opravdový) vrai/vraie, authentique, véritablepravé neštovicevariole fpravá listinatitre m authentiquev pravé poledneen plein midi
  4. (jedině správný, náležitý) vrai/vraie, véritable, convenablev pravý časau moment opportun, au bon moment
  5. (jaký opravdu je, skutečný) vrai/vraie, réel/réellev pravém slova smyslupar excellence, proprement ditudělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqchukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

Vyskytuje se v

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravidlo: motor. pravidlo pravé rukypriorité à droite

slovo: v pravém slova smyslu přesně řečenoproprement dit

smysl: v pravém slova smyslupar excellence

strana: pravá strana jevištěcôté cour

tvář: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour

věc: nazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom

vykročit: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

hemisféra: anat. pravá/levá hemisféra mozkováhémisphère cérébral droit/gauche

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

popadnout: popadnout co za pravý konecsaisir qqch par le bon bout

přijít: přijít v pravý čas o události řízené osudemvenir à son jour et à son heure

ukázat: ukázat svou pravou tvářmontrer son vrai visage

uvést: uvést co na pravou míruramener qqch à ses justes proportions

vidět: vidět co v pravém světlevoir qqch sous son vrai jour

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch

contre-pied: udělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqch

cour: pravá strana jevištědiv. côté cour

droit: pravý úhelangle droit

jour: v pravé poledne, za bílého dne, za denního světlaen plein jour

partir: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

angle: přímý/ostrý/tupý/pravý úhelangle plat/aigu/obtus/droit

dessous: líc karet, přen. pozadí, pravé jádro, odvrácená stranadessous des cartes

main: po pravé/levé ruceà main droite/gauche

midi: v pravé poledneen plein midi

coup: úderem dvanácté, v pravé polednesur le coup de midi

nommé: přijet v pravý okamžikarriver à point nommé

pied: najít tu pravou o ženětrouver chaussure à son pied

pravý: úder pravou v rohovánícoup droit