Hlavní obsah

droite [dʀwat]

Vyskytuje se v

asile: droit d'asileprávo azylu

auteur: droit d'auteurautorské právo

civil: droits civilsobčanská práva

droit: coup droitforhend

droit: ligne droitepřímka

droit: (muscle) droitpřímý sval

droit: au droit de qqchkolmý k čemu

droit: droits de l'hommelidská práva

droit: avoir le droit defaire qqch mít právo udělat co

droit: à bon droitprávem

droit: de droitzákonný, legitimní, právní

droit: de droitpodle práva, po právu, oprávněně

fil: droit filsměr po niti

normal: (droite) normalenormála

visite: droit de visite (aux enfants)právo k návštěvě (dětí) rozvedeného rodiče

administratif: droit administratifsprávní právo

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

communautaire: droit communautaireprávo Evropské unie

coutumier: droit coutumierobyčejové právo

coutumier: pays (de droit) coutumierzemě se zvykovým právem

criminel: droit crimineltrestní právo

douane: droits de douanecelní poplatky, clo

droit: angle droitpravý úhel

droit: geom. cône droitkolmý kužel

droit: piano droitpianino

droit: centre droitpravý střed o politickém uskupení

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

droit: droit d'asileprávo azylu

droit: droit d'inscriptionzápisné

droit: droit d'entrée à une réunionúčastnický poplatek

droit: droit de douanecelní poplatek, clo

droit: les droits de navigationlodní poplatky

fond: práv. fond du droitzáklad práva, právní důvod

héréditaire: droit héréditairedědičné právo

ligne: ligne droitepřímka

oblique: geom. (droite) obliquenakloněná přímka

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

quai: práv. droit de quainábřežné, pobřežné

rétention: droit de rétentionzadržovací právo

retour: práv. droit de retourprávo na vrácení věcí po zesnulém

suffrage: droit de suffragehlasovací právo

vers: vers la droite(odněkud) zprava, někde (vpravo)

vote: droit de votehlasovací právo

aller: aller tout droitdroite/à gauchejít/jet rovně/doprava/doleva

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

continuer: continuer une droiteprodloužit přímku

faire: faire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.

main: à main droite/gauchepo pravé/levé ruce

orienté: droite orientéeorientovaná přímka

prévaloir: faire prévaloir ses droitsprosadit svá práva

réserver: se réserver le droitvyhradit si právo

but: aller droit au butjít přímo k cíli

droit: être droit comme un ibýt rovný jako svíčka

droit: aller droit au butjít přímo na věc

droit: Ça me va droit au cœur.Hluboce mě to zasáhlo.

droit: marcher droitsekat dobrotu, držet hubu a krok

droit: être le bras droit de qqnbýt čí pravou rukou

fil: dans le droit fil de qqch(přesně) ve stejném směru jako co