Hlavní obsah

droit [dʀwaˌ dʀwat]

Podstatné jméno mužské

Předložka

  • au droit de qqch kolmý k čemu

Přídavné jméno

  • pravý opak levéhocentre droitpravý střed o politickém uskupení

Podstatné jméno mužské

Podstatné jméno mužské

  1. právo oprávněnídéfendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudemdroit d'asileprávo azylu
  2. droits de l'homme lidská práva
  3. avoir le droit de faire qqch mít právo udělat co
  4. poplatek, daň, sazbadroit d'inscriptionzápisnédroit d'entrée à une réunionúčastnický poplatekdroit de douanecelní poplatek, cloles droits de navigationlodní poplatky
  5. à bon droit právem
  6. de droit zákonný, legitimní, právní
  7. právo právní normy
  8. de droit podle práva, po právu, oprávněně

Vyskytuje se v

auteur: droit d'auteurautorské právo

civil: droits civilsobčanská práva

droit: coup droitforhend

droite: à droitevpravo, napravo, po pravé straně

fil: droit filsměr po niti

normal: (droite) normalenormála

visite: droit de visite (aux enfants)právo k návštěvě (dětí) rozvedeného rodiče

administratif: droit administratifsprávní právo

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

communautaire: droit communautaireprávo Evropské unie

coutumier: droit coutumierobyčejové právo

criminel: droit crimineltrestní právo

douane: droits de douanecelní poplatky, clo

fond: práv. fond du droitzáklad práva, právní důvod

héréditaire: droit héréditairedědičné právo

ligne: ligne droitepřímka

oblique: geom. (droite) obliquenakloněná přímka

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

quai: práv. droit de quainábřežné, pobřežné

rétention: droit de rétentionzadržovací právo

retour: práv. droit de retourprávo na vrácení věcí po zesnulém

suffrage: droit de suffragehlasovací právo

vers: vers la droite(odněkud) zprava, někde (vpravo)

vote: droit de votehlasovací právo

aller: aller tout droit/à droite/à gauchejít/jet rovně/doprava/doleva

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

continuer: continuer une droiteprodloužit přímku

faire: faire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.

main: à main droite/gauchepo pravé/levé ruce

orienté: droite orientéeorientovaná přímka

prévaloir: faire prévaloir ses droitsprosadit svá práva

réserver: se réserver le droitvyhradit si právo

but: aller droit au butjít přímo k cíli

autorský: droit d'auteurpráv. autorské právo

čelo: Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !Čelem vzad!

deklarace: Déclaration universelle des droits de l'hommeVšeobecná deklarace lidských práv

dobrota: marcher droitsekat dobrotu

huba: marcher droitdržet hubu a krok

kolmý: cône droitmat. kolmý kužel

krajní: extrême droite polit. krajní pravice

lidský: droits de l'hommelidská práva

mezinárodní: droit internationalmezinárodní právo

nakloněný: (droite) oblique nakloněná přímka

námořní: droit maritimenámořní právo

nárok: droit /revendication /prétention légitimezákonný/oprávněný nárok

norma: norme juridique, règle de droitpráv. právní norma

obhájce: défenseur du droitobhájce práva

ochránce: défenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyenveřejný ochránce práv

polopřímka: origine d'une demi-droitepočátek polopřímky

poplatek: droits de douanecelní poplatky

pozbýt: être déchu des droits civiquespráv. pozbýt občanských práv

pracovní: droit du travailpracovní právo

pravá: partir du pied droitvykročit pravou

pravice: extrême droite krajní pravice

pravicově: orienté vers la/à droitepravicově orientovaný

pravicový: parti de droitepravicová strana

pravidlo: priorité à droitemotor. pravidlo pravé ruky

právní: norme juridique, règle de droitprávní norma

právnický: Faculté de Droitprávnická fakulta

právo: droit constitutionnelústavní právo

pravoúhlý: deux droites orthogonalesdvě pravoúhlé přímky

pravý: coup droitúder pravou v rohování

asile: droit d'asileprávo azylu

prosazovat: faire valoir ses droitsprosazovat svá práva

přednost: priorité de droitepřednost zprava

přednostní: droit de prioritépráv. přednostní právo

přímka: droites parallèlesrovnoběžné přímky

rovinka: dernière ligne droitecílová rovinka

římský: droit romainpráv. římské právo

subjekt: sujet de droitpráv. právní subjekt

unie: droit communautaireprávo Evropské unie

uplatňovat: faire valoir ses droitsuplatňovat svá práva

veškerý: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

volit: droit de voter et d'être éluprávo volit a být volen

vpravo: garder sa droitedržet se vpravo

všichni, všechny, všechna: tous droits réservésvšechna práva vyhrazena

vyhrazený: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

vykročit: partir du pied droitvykročit pravou nohou

vzad: Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !Čelem vzad (!)

zleva: de gauche à droitezleva doprava

zprava: de droite à gauchezprava doleva

způsobilý: jouir de ses droitsbýt právně způsobilý

ztráta: interdiction légale, privation des droits civilsztráta občanských práv

celní: droit de douane(s)celní poplatek

doprava: Tournez à droite.Odbočte doprava.

hemisféra: hémisphère cérébral droit/gaucheanat. pravá/levá hemisféra mozková

napravo: Tournez/Allez à droite.Odbočte/Jděte napravo.

odbočit: tourner à gauche/droiteodbočit doleva/doprava

přímo: aller tout droitjet přímo (vpřed)

rovně: Allez tout droit.Jděte pořád rovně.

úhel: angle aigu/obtus/droit/platgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

vyhovět: donner suite/faire droit à une demandevyhovět žádosti

vzpřímeně: se tenir/être assis droitstát/sedět vzpřímeně

zabočit: tourner à gauche/droitezabočit vlevo/vpravo

cíl: aller droit au butjít přímo k cíli

držet: marcher droitzhrub. držet hubu a krok

kde: Où il n'y a rien la mort perd ses droits.Kde nic není, ani smrt nebere.

rovnou: (aller) tout droit devant soiexpr. (jít) rovnou za nosem