Hlavní obsah

huba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (tlama zvířete) bouche f
  2. zhrub.(lidská) gueule f, goulot m, bec mdržet hubu a krokmarcher droitzacpat hubu komucouper le sifflet à qqn

Vyskytuje se v

zavřít: zhrub. Zavři hubu!(Ferme) ta gueule !, Ferme-la !

brát: zhrub. brát koho u hubyraccourcir la laisse à qqn

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit

holub: Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.

mlátit: hovor. mlátit huboutenir le crachoir

otevřít: otevřít si hubu na kohoengueuler qqn

prášit se: Lže, až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

rozbít: zhrub. rozbít si hubuse casser la gueule

sušit: sušit hububouffer des briques, se brosser le ventre, danser devant le buffet

ujet: zhrub. Ujela mu huba.Il n'a pas su fermer sa gueule.

gueule: Smrdí mu z huby.Il pue de la gueule.

mentir: Lže až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

quoi: mít co do hubyhovor. avoir de quoi

sifflet: zacpat hubu komucouper le sifflet à qqn

boucler: zmlknout, držet hubula boucler

brique: sušit hububouffer des briques

buffet: Kručí mu v žaludku., Suší hubu.hovor. Il danse devant le buffet.

ceinture: utřít hubuhovor. faire ceinture

chique: zavřít komu hubuhovor. couper la chique à qqn

claquer: sušit hubuclaquer du bec

droit: sekat dobrotu, držet hubu a krokmarcher droit

plat: říkat věci na plnou hubumettre les pieds dans le plat

pleuvoir: Jako hub po dešti.hovor. Comme s'il en pleuvait.

sauter: sušit hubuhovor. la sauter

tintin: utřít hubufaire tintin

huba: držet hubu a krokmarcher droit