Hlavní obsah

brát

Nedokonavé sloveso

 1. (uchopovat) prendre, saisirbrát komu co z rukyprendre qqch des mains de qqn
 2. (někoho někam) prendre, emmener
 3. (chytat se) prendre
 4. (odnímat) co komu prendre, ôter qqch à qqn, retirer
 5. (krev ap.) prendre
 6. (pravidelně dostávat) prendrebrát hodinyprendre des leçons particulières
 7. (dostávat peníze) toucherKolik bereš měsíčně ?Tu touches combien par mois ?brát důchodtoucher une pension
 8. (lék ap.) co prendre qqch(drogy) se défoncer, se doper à qqch
 9. (chápat) prendre
 10. (přijímat) prendre
 11. (nosit někam) apporter
 12. (schody po třech) prendre
 13. (probírat ve škole) expliquer, apprendre
 14. (o rybách) mordre l'appât)
 15. hovor.(snášet) prendre
 16. (přebírat - povinnosti ap.) prendre
 17. hovor.(dojímat) emballer
 18. hovor.(souhlasit) être d'accordJá to beru.(Je suis) d'accord.

Vyskytuje se v

brát si: ber(te) sijez(te) Sers-toi !, Servez-vous !

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit

potaz: brát v potazprendre en considération

antikoncepce: brát antikoncepciprendre la pilule

brát si: brát si co k srdciprendre qqch à cœur

důchod: brát důchodtoucher sa retraite

lék: předepsat/brát lékyprescrire/prendre des médicaments

odvaha: brát komu odvahudécourager qqn

ohled: muset brát ohled(y) na kohodevoir des égards à qqn

riziko: brát na sebe riziko riskovatprendre un risque

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch

váha: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

vážně: brát koho/co vážněprendre qqn/qqch au sérieux

brát si: brát si koho za muže/ženuprendre qqn pour époux/épouse

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

lehký: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

servítek: nebrat si servítkyagir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambages

tragicky: brát věc tragickyprendre une chose au tragique

appât: mordre à l'appâtbrát o rybě

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

considération: prendre en considérationbrát v úvahu

mordre: Ça mord ?Berou?

pilule: être sous pilulebrát antikoncepci

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

arguer: arguer de qqch pour faire qqchbrát si co za záminku k čemu

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

prendre: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

retirer: Je vous retire la parole.Beru vám slovo.

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

vite: hovor. aller plus vite que les violonsbrát to trapem, hnát to