Hlavní obsah

brát

Nedokonavé sloveso

 1. (uchopovat) prendre, saisirbrát komu co z rukyprendre qqch des mains de qqn
 2. (někoho někam) prendre, emmener
 3. (chytat se) prendre
 4. (odnímat) co komu prendre, ôter qqch à qqn, retirer
 5. (krev ap.) prendre
 6. (pravidelně dostávat) prendrebrát hodinyprendre des leçons particulières
 7. (dostávat peníze) toucherKolik bereš měsíčně ?Tu touches combien par mois ?brát důchodtoucher une pension
 8. (lék ap.) co prendre qqch(drogy) se défoncer, se doper à qqch
 9. (chápat) prendre
 10. (přijímat) prendre
 11. (nosit někam) apporter
 12. (schody po třech) prendre
 13. (probírat ve škole) expliquer, apprendre
 14. (o rybách) mordre l'appât)
 15. hovor.(snášet) prendre
 16. (přebírat - povinnosti ap.) prendre
 17. hovor.(dojímat) emballer
 18. hovor.(souhlasit) être d'accordJá to beru.(Je suis) d'accord.

Vyskytuje se v

brát si: jez(te) Sers-toi !, Servez-vous !ber(te) si

paškál: kriticky se zaměřitvzít na paškál, brát na paškál

potaz: prendre en considérationbrát v potaz

antikoncepce: prendre la pilulebrát antikoncepci

důchod: toucher une pensionbrát důchod

lék: prescrire/prendre des médicamentspředepsat/brát léky

odvaha: décourager qqnbrát komu odvahu

ohled: devoir des égards à qqnmuset brát ohled(y) na koho

riziko: prendre un risquebrát na sebe riziko riskovat

stránka: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

úvaha: prendre en considération qqch, tenir compte de qqchbrát co v úvahu

váha: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

vážně: prendre qqn/qqch au sérieuxbrát koho/co vážně

kde: Où il n'y a rien la mort perd ses droits.Kde nic není, ani smrt nebere.

lehký: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

servítek: agir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambagesnebrat si servítky

tragicky: prendre une chose au tragiquebrát věc tragicky

appât: mordre à l'appâtbrát o rybě

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

considération: prendre en considérationbrát v úvahu

mordre: Ça mord ?Berou?

pilule: être sous pilulebrát antikoncepci

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

arguer: arguer de qqch pour faire qqchbrát si co za záminku k čemu

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

prendre: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

retirer: Je vous retire la parole.Beru vám slovo.

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

vite: hovor. aller plus vite que les violonsbrát to trapem, hnát to

brát: prendre qqch des mains de qqnbrát komu co z ruky