Hlavní obsah

odvaha

Podstatné jméno, rod ženský

  • k čemu courage m, audace f de faire qqch(troufalost) témérité fbrát komu odvahudécourager qqndod(áv)at komu odvahyencourager qqndodat si odvahy(re)prendre courage

Vyskytuje se v

prokázat: montrer du courageprokázat odvahu

nedostávat se: Il manque de courage.Nedostává se mu odvahy.

insuffler: insuffler du courage à qqndodat komu odvahy

montrer: montrer du courageprokázat odvahu

déployer: déployer un grand courageprokázat velkou odvahu

ranimer: ranimer le couragedodat odvahu

revenir: Le courage lui revient.Vrací se mu odvaha.

courage: prendre son courage à deux mainssebrat všechnu odvahu

odvaha: décourager qqnbrát komu odvahu