Hlavní obsah

úvaha

Vyskytuje se v

v, ve: vzít co v úvahuprendre qqch en considération

appréciation: ponechat rozhodnutí na čí úvazelaisser une décision à l'appréciation de qqn

compte: počítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemutenir compte de qqch

considération: brát v úvahuprendre en considération

considérer: po zralé úvazetout bien considéré

escient: s dobrým vědomím, po zralé úvazeà bon escient

peser: po zralé úvaze, po dobrém uváženítout bien pesé

réflexion: sbírka úvahrecueil de réflexions

tenir: brát v úvahu co, počítat s čímtenir compte de qqch

balance: zvážit, vzít v úvahu, srovnávat dvě věcimettre en balance

ligne: přicházet v úvahuentrer en ligne de compte

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch