Hlavní obsah

compte [kɔ̃t]

Podstatné jméno mužské

  1. (vý)počet, propočetLe compte n'y est pas.Výpočet není správný.compte à reboursodpočítávánítenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu
  2. (finanční) stav
  3. comptes účetnictví
  4. (bankovní) účet, kontocompte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent
  5. compte rendu zpráva, zápis, posudek
  6. se rendre compte de qqch uvědomit si cohovor. Vous vous rendez compte !No představte si!, Jen si to představte!

Vyskytuje se v

compte: účetnictvícomptes

compter: počítat se mezi ostatní ap., považovat sese compter

courant: běžný účet, kontokorentcompte courant

chèque: poštovní šekové kontocompte chèque postal

comptant: v hotovosti, za hotovéau comptant

découvert: překročení účtudécouvert d'un compte

exact: zevrubná zprávacompte rendu exact

fermeture: uzavření účtufermeture d'un compte

liquider: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

sur: spoléhat na koho/cocompter sur qqn/qqch

tenir: brát v úvahu co, počítat s čímtenir compte de qqch

approvisionner: ukládat na účetapprovisionner son compte bancaire

dessus: Počítejte s tím!Comptez là-dessus !

en: účet v bancecompte en banque

porter: připsat na účetporter au compte

prélever: vybrat částku z účtuprélever une somme sur son compte

relevé: výpis z účturelevé de compte

ami: Pořádek dělá přátele.Les bons comptes font les bons amis.

ligne: přicházet v úvahuentrer en ligne de compte

régler: vyřídit si účty s kýmrégler son compte à qqn

trouver: mít prospěch z čehotrouver son compte à qqch

bankovní: otevření bankovního účtuouverture d'un compte bancaire

běžný: běžný účetcompte courant

hledět: nehledě, nehledíc k čemusans tenir compte, abstraction faite de qqch

hotový: ekon. hotové penízeargent comptant

jednotka: úč. účetní jednotkaunité de compte

ohled: bez ohledu na cosans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqch

prodej: prodej za hotovévente au comptant

promptní: ekon. promptní obchodnégociation au comptant

připisovat: připisovat co na účet kohoporter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqn

připsat: připsat co na účet kohoporter/imputer qqch sur le compte de qqn

sčítat: sčítat hlasycompter les votes

starý: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

termínovaný: fin. termínovaný vkladcompte à terme

účet: bavit se na čí účets'amuser sur le compte de qqn

commissaire: účetní revizor, revizor účtů, auditorcommissaire aux comptes

účetní: účetní knihalivre comptable/de comptes

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch

uzávěrka: účetní uzávěrkaarrêté de compte

záležet: Záleží na tom.Cela compte.

hotově: platit hotověpayer en liquide/cash/comptant/en espèces

konto: bankovní kontocompte bancaire

poukázat: poukázat částku na účetvirer de l'argent à/sur un compte

spolehnout (se): Můžeš se na ni spolehnout.Tu peux compter sur elle.

vrub: přičíst co na vrub nevědomostimettre qqch sur le compte de l'ignorance

vyzvednout: vyzvednout peníze z banky/z účturetirer de l'argent à la banque/de son compte

založit: založit si kontoouvrir un compte

brát: brát co za bernou minciprendre qqch pour argent comptant

den: Jeho dny jsou sečteny.Ses jours sont comptés.

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

považovat: považovat co za bernou minciprendre qqch pour argent comptant

sečíst: Jeho dny jsou sečteny.Ses jours sont comptés.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main