Hlavní obsah

comptant [kɔ̃tɑ̃]

Podstatné jméno mužské

  • hotovostau comptantv hotovosti, za hotové

Příslovce

  • hotověpayer comptantplatit hotově

Vyskytuje se v

compte: comptesúčetnictví

compter: se compterpočítat se mezi ostatní ap., považovat se

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

chèque: compte chèque postalpoštovní šekové konto

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

découvert: découvert d'un comptepřekročení účtu

exact: compte rendu exactzevrubná zpráva

fermeture: fermeture d'un compteuzavření účtu

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

sur: compter sur qqn/qqchspoléhat na koho/co

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

approvisionner: approvisionner son compte bancaireukládat na účet

dessus: Comptez là-dessus !Počítejte s tím!

en: compte en banqueúčet v bance

porter: porter au comptepřipsat na účet

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

relevé: relevé de comptevýpis z účtu

ami: Les bons comptes font les bons amis.Pořádek dělá přátele.

ligne: entrer en ligne de comptepřicházet v úvahu

régler: régler son compte à qqnvyřídit si účty s kým

trouver: trouver son compte à qqchmít prospěch z čeho

bankovní: ouverture d'un compte bancaireotevření bankovního účtu

běžný: compte courantběžný účet

hledět: sans tenir compte, abstraction faite de qqchnehledě, nehledíc k čemu

hotový: argent comptantekon. hotové peníze

jednotka: unité de compteúč. účetní jednotka

ohled: sans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqchbez ohledu na co

prodej: vente au comptantprodej za hotové

promptní: négociation au comptantekon. promptní obchod

připisovat: porter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqnpřipisovat co na účet koho

připsat: porter/imputer qqch sur le compte de qqnpřipsat co na účet koho

sčítat: compter les votessčítat hlasy

starý: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

termínovaný: compte à termefin. termínovaný vklad

účet: s'amuser sur le compte de qqnbavit se na čí účet

účetní: livre comptable/de comptesúčetní kniha

úvaha: prendre en considération qqch, tenir compte de qqchbrát co v úvahu

uzávěrka: arrêté de compteúčetní uzávěrka

záležet: Cela compte.Záleží na tom.

hotově: payer en liquide/cash/comptant/en espècesplatit hotově

konto: compte bancairebankovní konto

poukázat: virer de l'argent à/sur un comptepoukázat částku na účet

spolehnout (se): Tu peux compter sur elle.Můžeš se na ni spolehnout.

vrub: mettre qqch sur le compte de l'ignorancepřičíst co na vrub nevědomosti

vyzvednout: retirer de l'argent à la banque/de son comptevyzvednout peníze z banky/z účtu

založit: ouvrir un comptezaložit si konto

brát: prendre qqch pour argent comptantbrát co za bernou minci

den: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

evidence: tenir compte de qqn/qqchmít/vést koho/co v evidenci

považovat: prendre qqch pour argent comptantpovažovat co za bernou minci

sečíst: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

spočítat: compter qqch sur les doigts d'une mainspočítat co na prstech jedné ruky

commissaire: commissaire aux comptesúčetní revizor, revizor účtů, auditor