Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka, faktura) note f, addition f, facture fvyrovnat/zaplatit účet v restauracirégler l'addition
  2. (vrub, újma) compte mbavit se na čí účets'amuser sur le compte de qqn
  3. (v účetnictví, bankovní ap.) compte mpřipsat na účetporter au compteběžný účetcompte m courant, BeF compte m à vuevýpis z účturelevé de compte

Vyskytuje se v

bankovní: otevření bankovního účtuouverture d'un compte bancaire

běžný: běžný účetcompte courant

hovor: hovor na účet volaného(appel en) P. C. V.

připisovat: připisovat co na účet kohoporter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqn

připsat: připsat co na účet kohoporter/imputer qqch sur le compte de qqn

starý: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

volaný: hovor na účet volanéhoappel en PCV

volat: volat na účet volanéhoappeler en PCV

poukázat: poukázat částku na účetvirer de l'argent à/sur un compte

vedení: poplatek za vedení účtufrais bancaires/de banque

vyzvednout: vyzvednout peníze z banky/z účturetirer de l'argent à la banque/de son compte

bavit se: bavit se na čí účets'amuser aux dépens de qqn

découvert: découvert d'un comptepřekročení účtu

égayer: s'égayer aux dépenses de qqn(po)bavit se na čí účet

fermeture: fermeture d'un compteuzavření účtu

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

nouveau: fin. porter à nouveauzapsat na nový účet

relevé: relevé d'identité bancaire R. I. B.= identifikace bankovního účtu

addition: régler l'additionvyrovnat účet v restauraci

approvisionner: approvisionner son compte bancaireukládat na účet

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

en: compte en banqueúčet v bance

porter: porter au comptepřipsat na účet

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

relevé: relevé de comptevýpis z účtu

compte: être en compte avec qqnmít otevřený účet u koho

compte: Les bons comptes font les bons amis.Dobré účty dělají dobré přátele.

princesse: aux frais de la princesseza státní peníze, na cizí účet

régler: régler son compte à qqnvyřídit si účty s kým

régler: avoir un compte à régler avec qqnmít s kým nevyřízené účty