Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka, faktura) note f, addition f, facture fvyrovnat/zaplatit účet v restauracirégler l'addition
  2. (vrub, újma) compte mbavit se na čí účets'amuser sur le compte de qqn
  3. (v účetnictví, bankovní ap.) compte mpřipsat na účetporter au compteběžný účetcompte m courant, BeF compte m à vuevýpis z účturelevé de compte

Vyskytuje se v

bankovní: otevření bankovního účtuouverture d'un compte bancaire

běžný: běžný účetcompte courant

hovor: hovor na účet volaného(appel en) P. C. V.

připisovat: připisovat co na účet kohoporter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqn

připsat: připsat co na účet kohoporter/imputer qqch sur le compte de qqn

starý: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

volaný: hovor na účet volanéhoappel en PCV

volat: volat na účet volanéhoappeler en PCV

poukázat: poukázat částku na účetvirer de l'argent à/sur un compte

vedení: poplatek za vedení účtufrais bancaires/de banque

vyzvednout: vyzvednout peníze z banky/z účturetirer de l'argent à la banque/de son compte

bavit se: bavit se na čí účets'amuser aux dépens de qqn

découvert: překročení účtudécouvert d'un compte

égayer: (po)bavit se na čí účets'égayer aux dépenses de qqn

fermeture: uzavření účtufermeture d'un compte

liquider: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

nouveau: zapsat na nový účetfin. porter à nouveau

relevé: = identifikace bankovního účturelevé d'identité bancaire R. I. B.

addition: vyrovnat účet v restauracirégler l'addition

approvisionner: ukládat na účetapprovisionner son compte bancaire

compte: běžný účet, kontokorentcompte courant, BeF compte à vue

en: účet v bancecompte en banque

porter: připsat na účetporter au compte

prélever: vybrat částku z účtuprélever une somme sur son compte

princesse: za státní peníze, na cizí účetaux frais de la princesse

régler: vyřídit si účty s kýmrégler son compte à qqn

účet: vyrovnat/zaplatit účet v restauracirégler l'addition