Hlavní obsah

compte [kɔ̃t]

Podstatné jméno mužské

  1. (vý)počet, propočetLe compte n'y est pas.Výpočet není správný.compte à reboursodpočítávánítenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu
  2. (finanční) stav
  3. comptes účetnictví
  4. (bankovní) účet, kontocompte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent
  5. compte rendu zpráva, zápis, posudek
  6. se rendre compte de qqch uvědomit si cohovor. Vous vous rendez compte !No představte si!, Jen si to představte!

Vyskytuje se v

commissaire: commissaire aux comptesúčetní revizor, revizor účtů, auditor

compter: se compterpočítat se mezi ostatní ap., považovat se

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

chèque: compte chèque postalpoštovní šekové konto

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

comptant: payer comptantplatit hotově

compter: sans compternepočítaje (v to)

découvert: découvert d'un comptepřekročení účtu

exact: compte rendu exactzevrubná zpráva

fermeture: fermeture d'un compteuzavření účtu

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

sur: compter sur qqn/qqchspoléhat na koho/co

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

approvisionner: approvisionner son compte bancaireukládat na účet

dessus: Comptez là-dessus !Počítejte s tím!

en: compte en banqueúčet v bance

porter: porter au comptepřipsat na účet

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

relevé: relevé de comptevýpis z účtu

ami: Les bons comptes font les bons amis.Pořádek dělá přátele.

comptant: prendre qqch pour argent comptantpovažovat co za bernou minci

compter: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

ligne: entrer en ligne de comptepřicházet v úvahu

régler: régler son compte à qqnvyřídit si účty s kým

régler: avoir un compte à régler avec qqnmít s kým nevyřízené účty

trouver: trouver son compte à qqchmít prospěch z čeho