Hlavní obsah

en [ɑ̃]

Předložka

 1. na, v(e), dooznačuje místo, nepřímý předmět nebo příslovečné určenírester en placezůstat na místěcompte en banqueúčet v bancemonter en voiturenasednout do automobiluen Franceve Francii, do Francie
 2. z(e)označuje látkusac m en papierpapírový sáček
 3. na, v, zaoznačuje časen décembrev prosincien dix minutesza deset minut
 4. označuje stav, průběh nebo výsledek dějeIl est en voyage.Je na cestách.
 5. označuje tvar nebo provedenísucre en poudrepráškový cukr
 6. jak(o)Il parle en connaisseur.Hovoří jako znalec.
 7. označuje místní vzdálenost či vývoj a časovou periodičnostde fleur en fleurz květu na květde deux heures en deux heureskaždé dvě hodiny
 8. v příslovečných výrazechen toutcelkem, vcelkuen généralvšeobecně, vůbecen particulierv soukromí, soukromě
 9. předložka přechodníku přítomnéhoL'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

Zájmeno

 1. z toho, odtud, odtamtudzájmenné příslovce
 2. zastupuje podstatné jméno s předložkou deIl faut en parler.Je třeba o tom mluvit.Je vous en prie.Prosím (vás o to).J'en parle.Mluvím o tom.
 3. zastupuje podstatné jméno s předložkou de po výrazech množstvíDonnez-m'en six.Dejte mi jich šest.

Vyskytuje se v

abîme: en abymestřed štítu

abondance: en abondancevydatně, hojně

abrégé: en abrégéve zkratce, zkráceně, v malém

absence: en l'absence deqqn v nepřítomnosti koho

acadien: un Acadien/une AcadienneAkaďan/Akaďanka frankofonní Kanaďan z pobřeží Atlantiku

accord: en accordve shodě, v souladu

accordéon: en accordéonzvarhánkovatělý, jako harmonika, zmačkaný

africain: un Africain/une AfricaineAfričan/Afričanka

afro-américain: un Afro-Américain/une Afro-AméricaineAfroameričan/Afroameričanka

afro-asiatique: un Afro-Asiatique/une Afro-AsiatiqueAfroasiat/Afroasiatka

air: en l'airdo vzduchu, nahoru, vzhůru

albanais: un Albanais/une AlbanaiseAlbánec/Albánka

algérien: un Algérien/une AlgérienneAlžířan/Alžířanka

allemand: un Allemand/une AllemandeNěmec/Němka

aller: s'en allerodejít, odjet

aller: s'en allervyprch(áv)at, vytéct, ucházet

alsacien: un Alsacien/une AlsacienneAlsasan/Alsasanka

américain: un Américain/une AméricaineAmeričan/Američanka

amont: en amontde qqch nad, před čím podle toku řeky

andorran: un Andorran/une AndorraneAndořan/Andořanka

anglais: un Anglais/une AnglaiseAngličan/Angličanka

anglo-saxon: un Anglo-Saxon/une Anglo-SaxonneAnglosas/Anglosaska

angolais: un Angolais/une AngolaiseAngolan/Angolanka

antillais: un Antillais/une Antillaiseobyvatel/obyvatelka Antil

apache: un/une ApacheApač/Apačka indián

apparence: en apparencezdánlivě, naoko

arabe: un/une ArabeArab/Arabka

ardéchois: un Ardéchois/une Ardéchoiseobyvatel(ka) Ardèche

argentin: un Argentin/une ArgentineArgentinec/Argentinka

ariégeois: un Ariégeois/ une Ariégeoiseobyvatel(ka) Ariège

arlésien: un Arlésien/une Arlésienneobyvatel/obyvatelka (města) Arles, Arlézan/Arlézanka

arménien: un Arménien/une ArménienneArmén/Arménka

armoricain: un Armoricain/ une Armoricaineobyvatel oblasti Armorique

arrière: en arrièrenazpět, vzadu, dozadu

arrière: en arrière deqqn/qqch za kým/čím

arriver: en arriver àqqch dostat se k čemu

asiatique: un/une AsiatiqueAsiat/Asiatka

assez: en avoir assez de qqn/qqchmít dost koho/čeho být unaven

attendre: en attendantnež, zatím, mezitím

australien: un Australien/une AustralienneAustralan/Australanka

autre: un autreještě jeden

autre: l'un... l'autre, les uns... les autresjeden... druhý, jedni... druzí

autre: l'un et l'autrejeden i druhý, ten i onen, oba

autre: l'un ou l'autrejeden nebo druhý, jeden z obou

autre: ni l'un ni l'autreani jeden (ani druhý), ani ten ani onen, ani to ani ono z obou

autrichien: un Autrichien/une AutrichienneRakušan/Rakušanka

auvergnat: un Auvergnat/une AuvergnateAuvergnan/Auvergnanka

aval: en aval deqqch pod, za čím směrem po proudu

avance: en avancedříve, předčasně

avant: en avantnapřed, vpřed(u), dopředu

avant: mettre qqch en avantargumentovat čím

avant: mettre qqn en avantschov(áv)at se za koho

aveugle: en aveuglenaslepo, poslepu, slepě

avoir: en avoir pour qqchmít to za/na kolik

avoir: n'avoir qu'à faire qqchpotřebovat pouze udělat co

balancer: s'en balancerhouby si z toho dělat

balte: un/une BalteBalt muž i žena, obyvatel/obyvatelka baltských zemí

abîme: récit en abymepříběh v příběhu

abomination: avoir qqn/qqch en abominationošklivit si, hnusit si, protivit si koho/co

abonnement: souscrire un abonnement à qqchpředplatit si co, abonovat se na co

accroissement: mat. taux d'accroissement d'une fonctionmíra narůstání funkce

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

acquisition: faire l'acquisition d'un terrainkoupit půdu

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

action: intenter une action contre qqnpodat žalobu na koho

action: émettre des actionsvydat akcie

activité: en pleine activitév plné činnosti, v plném chodu, v plném provozu

admission: admission à un examenpřipuštění ke zkoušce

adoration: être en adoration devant qqnzbožňovat koho

adoration: Adoration des Magesklanění Tří králů

affinité: avoir des affinités avec qqnbýt spřízněný s kým