Hlavní obsah

activité [aktivite]

Vyskytuje se v

aptitude: aptitudes requises pour exercer une activitézískané schopnosti k vykonávání nějaké aktivity

ludique: activité ludiquehra(ní)

touristique: activités touristiquesturistické služby

étendre: étendre la sphère de son activitérozšířit okruh své činnosti

provozovat: pratiquer une activité sportiveprovozovat sportovní aktivitu

služba: activités touristiquesturistické služby

výdělečně: travailleur indépendant, SwF personne exerçant une activité lucrative indépendanteosoba samostatně výdělečně činná

zprostředkovatelský: activité d'intermédiaire/de médiateurzprostředkovatelská činnost

živnost: exercer une activité indépendanteprovozovat živnost

živnostenský: autorisation d'exercer une activité indépendanteživnostenský list

vyžití (se): activités sportives/culturellessportovní/kulturní vyžití

activité: en pleine activitév plné činnosti, v plném chodu, v plném provozu