Hlavní obsah

air [εʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. vzduchOn manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.air conditionnéklimatizacecourant m d'airprůvan, proud vzduchuà l'air librena čerstvém vzduchudonner de l'air mvětrat
  2. prendre l'air být na vzduchu, procházet se
  3. changer d'air změnit prostředí
  4. vítren plein airpod širým nebem, v přírodě
  5. vzduch, ovzduší, prostředítransport m par airletecká přepravahôtesse f de l'airletuška, stevardka
  6. en l'air do vzduchu, nahoru, vzhůruLes mains en l'air!ruce vzhůru!

Vyskytuje se v

air: avoir l'airvypadat

chambre: chambre à airduše pneumatiky

courant: courant d'airprůvan, proud vzduchu

hôte: hôtesse (de l'air)letuška, stevardka

pirate: pirate de l'airvzdušný pirát

prise: prise d'airpřívod vzduchu

armée: armée de l'air(vojenské) letectvo

arrivée: arrivée d'airpřívod vzduchu

conditionnement: conditionnement de l'airklimatizace, úprava vzduchu

connaisseur: d'un air connaisseurznalecky

entrée: entrée d'airpřívod vzduchu

grand: grand airčerstvý vzduch

inquiet: avoir l'air inquietvypadat znepokojeně

mal: mal de l'airletadlová nemoc

plein: en plein airpod širým nebem

promesse: promesse en l'airplaný slib

repas: repas en plein airpiknik

supériorité: air de supérioritévýraz povýšenosti

liquide: air liquidekapalný vzduch

absent: air absentduchem nepřítomný výraz

bol: prendre un bol d'airnalokat se čerstvého vzduchu

chanson: L'air ne fait pas la chanson.Zdání klame.

crosse: mettre/lever la crosse en l'airvzdát se, zahodit zbraně

électricité: Il y a de l'électricité dans l'air.Situace je napjatá.

empailler: hovor. Il a l'air empaillé.Vypadá neohrabaně.

orage: hovor. Il y a de l'orage dans l'air.Bouřka visí ve vzduchu.

penché: avoir un air penchétvářit se zamyšleně

pomper: hovor. pomper l'air à qqnunavovat, otravovat koho

princesse: faire sa princesse, prendre des airs de princessedělat ze sebe dámu, hrát si na velkou dámu

atmosféra: pollution atmosphérique/de l'airznečištění atmosféry

čerstvě: avoir l'air fraisvypadat čerstvě

čerstvý: (aller) prendre l'airjít na čerstvý vzduch

kino: cinéma en plein airletní kino

nadšený: avoir un air ravibýt nadšený

nadýchat se: prendre le frais/l'air, hovor. s'oxygéner les poumonsnadýchat se čerstvého vzduchu

nenávidět: se haïrnenávidět se sebe i s někým navzájem

obloha: en plein air, à la belle étoilepod širou oblohou

odpor: résistance de l'airtech. odpor vzduchu

odvod: conduite d'airodvod vzduchu

planý: menaces en l'airplané výhrůžky

polštář: coussin d'airtech. vzduchový polštář

povýšený: air supérieurpovýšený výraz

příroda: en plein airve volné přírodě

ruka: Haut les mains !, Les mains en l'air !Ruce vzhůru!

slib: promesse vaine/en l'airpapírový/planý slib

vzduch: arrivée d'airpřívod vzduchu

vzhůru: Haut les mains !, Les mains en l'air !Ruce vzhůru!

vznešený: air de majestévznešený vzhled

zdravý: grand air zdravý vzduch

osvěžovač: assainisseur d'airosvěžovač vzduchu

outdoorový: vêtements de plein airoutdoorové oblečení

mluvit: parler en l'airmluvit do větru

pást se: vivre de l'air du tempsexpr. jít se pást (na mez)

průvan: prendre froid dans un courant d'airchytit průvan

tak: Il n'a pas l'air de n'importe qui.Není jen tak někdo.

tvářit se: avoir un air de sainte nitouchetvářit se jako neviňátko

zahodit: mettre/lever la crosse en l'airzahodit zbraně vzdát se