Hlavní obsah

prise [pʀiz]

Podstatné jméno ženské

 1. úchyt
 2. záchyt horolezce na skále
 3. kniž.uchopení
 4. chvat v zápase, hmat
 5. dobytí, obsazení města ap., zmocnění se rukojmípráv. prise de corpszatčení
 6. kořist, úlovek, zabavená věc
 7. prise de courant, prise (électrique) (elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka
 8. prise d'eau kohoutek, trubka, jímka
 9. prise d'air přívod vzduchu
 10. prise d'armes vojenská přehlídka
 11. prise d'habit, de voile přijímání hábitu novice
 12. prise de vue(s) záběr filmový, snímek fotografický
 13. prise de son snímání zvuku
 14. prise de sang odběr krve
 15. prise directe přímý převod rychlosti
 16. špetka, štipec tabáku ap., dávka léku
 17. prise en charge zaopatření, převzetí do péče
 18. (z)tuhnutí cementu, sražení mléka ap.

Vyskytuje se v

congé: prendre congé(roz)loučit se

fin: prendre finskončit, přestat

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

partie: prendre qqn à partieobořit se na koho, napadnout koho

possession: prendre possessionde qqch zabrat (si) co pokoj ap.

prendre: prendre qqch sur soivzít na sebe co

pris: bien prispěkně rostlý, urostlý

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

altitude: prendre de l'altitudenab(í)rat výšku o letadle

bus: prendre le busjet autobusem

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

chasse: donner la chasse à qqch, prendre qqch en chassestíhat, pronásledovat co o nepřátelském letadlu ap.

ciment: ciment à prise lentezvolna tuhnoucí cement

connaissance: prendre connaissance de qqchobeznámit se, seznámit se s čím

conscience: prendre conscience de qqchuvědomit si co

considération: prendre en considérationbrát v úvahu

contact: prendre contact avec qqnnavázat styk s kým

contre-pied: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

air: prendre l'airbýt na vzduchu, procházet se

corde: motor. prendre un virage à la cordeřezat zatáčku

corps: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

crise: être pris d'une crisedostat záchvat

culotte: prendre une culottehodně prohrát

décision: prendre une décisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

défaut: (sur)prendre qqn en défautpřistihnout, nachytat koho

défense: prendre la défense de qqnhájit, zastat se, vystoupit na obranu koho

dépourvu: prendre qqn au dépourvupřekvapit koho

douche: prendre une douche(vy)sprchovat se

embonpoint: prendre de l'embonpointtloustnout

essor: prendre son essorvzlétnout, vznést se, přen. rozvinout se

femme: prendre femmeoženit se

feu: prendre feuvznítit se, vzplanout, chytit ohněm

filature: prendre qqn en filaturesledovat koho

forme: prendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat

froid: prendre froidnachladit se, nastydnout

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

gorge: prendre qqn à la gorgechytit koho pod krkem

haine: prendre qqn en hainepojmout nenávist ke komu

importance: prendre de l'importancestát se důležitým

mal: prendre (du) malonemocnět

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

moulage: prendre un moulage de qqchudělat odlitek čeho, odlít co

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

pas: prendre le pas sur qqnpředejít koho i přen.

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

plaisir: prendre du plaisir à (faire) qqchlibovat si v čem, mít v čem zalíbení, nacházet v čem potěšení

position: prendre positionzaujmout stanovisko

raccourci: prendre un raccourcijít zkratkou

rendez-vous: prendre (un) rendez-voussmluvit si schůzku

résolution: prendre une résolutionučinit rozhodnutí, rozhodnout se

retard: prendre du retardzpožďovat se o hodinkách

retraite: prendre sa retraiteodejít do důchodu

sang: prise de sangodběr krve

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

sur: être pris sur le faitbýt chycen při činu

temps: prendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchat

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

tripe: prendre aux tripesdojmout k slzám, chytit za srdce

ventre: prendre du ventretloustnout

vol: prendre son volvzlétnout, odletět, vznést se

vue: prise de vuezáběr

appui: prendre appui sur qqn/qqchopřít se o koho/co

autobus: prendre l'autobusjet autobusem

akademický: prendre un degré académiquezískat akademickou hodnost

antikoncepce: prendre la pilulebrát antikoncepci

brát: prendre qqch des mains de qqnbrát komu co z ruky

brát si: prendre qqch à cœurbrát si co k srdci

celkem: à tout prendrecelkem vzato

čerstvý: (aller) prendre l'airjít na čerstvý vzduch

čin: prendre qqn sur le faitpřistihnout koho při činu

dobře: s'y prendre bienpočínat si dobře

doleva: prendre à gauchejít doleva

dostat: être pris de vertigedostat závrať

důchod: prendre sa retraitebýt v důchodu

forma: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

hnízdo: prendre sa voléepřen. vylétnout z hnízda

chtít se: J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.Chce se mi dělat co.

chytit: prendre au piège, piégerchytit do pasti

jet: prendre qqch au noirjet čím načerno

jistota: prendre de l'assurancenabý(va)t jistoty

klín: prendre qqn sur ses genouxvzít koho na klín

kolem: À tout prendre.Když se to vezme kolem a kolem.

kontakt: prendre contact avec qqnnavázat kontakt s kým

kořen: prendre racinezapustit kořeny i přen.

koupel: prendre un baindát si koupel

krev: prise de sangodběr krve

lék: prescrire/prendre des médicamentspředepsat/brát léky

měřit: prendre sa température avec un thermomètreměřit si teplotu teploměrem

míra: prendre les mesures de qqchvzít míru čeho

na: prendre qqn en considérationvzít koho/co na vědomí

nadýchat se: prendre le frais/l'air, hovor. s'oxygéner les poumonsnadýchat se čerstvého vzduchu

nechat: se prendre au jeunechat se zlákat k čemu

odběr: prise d'eau, domácností ap. abonnement à l'eauodběr vody

benzin: prendre de l'essencenatankovat benzin

dát: Je prends un café.Dám si kávu.

dojíždět: prendre le train pour aller à l'écoledojíždět do školy vlakem

jaký: Tu prends laquelle ?Jakou si vezmeš?

ještě: Prends-en encore.Vezmi si ještě.

jezdit: Tu prends ta voiture pour aller au travail ?Jezdíš do práce autem?

jít: aller prendre une bièrejít na pivo

kudy: Je dois prendre quelle direction ?Kudy mám jít?

mít: Ils l'ont pris pour un fou.Měli ho za blázna.

načepovat: prendre de l'essencenačepovat benzín

nalevo: Prenez/Allez/Tournez à gauche.Jděte nalevo.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

citlivý: toucher la corde sensible de qqn, prendre qqn par son point faibleuhodit na čí citlivou strunu

dokopat: hovor. se prendre par la maindokopat se k něčemu

držet: prendre qqn sous son ailedržet ochrannou ruku nad kým

hnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoci se hnout z místa

hospoda: prendre la maison de qqn pour une aubergechodit ke komu jako do hospody

hovno: Il ne se prend pas pour une merde.Myslí, že jeho hovno nesmrdí.

chytat: prendre qqn au motchytat koho za slovo

jáma: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

jednat: prendre des gantsjednat v rukavičkách

kopat: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

krk: prendre qqn à la gorgechytit koho pod krkem

lehký: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

mech: stárnout prendre de l'âge, být zaostalý ne pas être dans le ventobrůstat mechem

mezi: être pris entre deux feuxbýt mezi dvěma ohni

načas: prendre son tempsdát si načas

napadat: Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !expr. Co tě napadá!

nastoupit: prendre le train en marchenastoupit do rozjetého vlaku o rozběhlé akci

něco: Toujours pêche qui en prend un.Lepší něco než nic.